Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ungdomar med mobilen i handen i trafiken: Allt mer meddelanden och fotografier skickas under körning

5.7.2018 - Säkerhet

De ungas användning av mobiler för meddelandeappar och sociala medier syns även vid bilkörning framgår det av LokalTapiolas enkät. Att under körning använda mobilen till annat än att prata mångfaldigar olycksfallsrisken.

Hälften av de finländska bilisterna berättar att de under det senaste året har använt telefon utan handsfreefunktion när de har kört bil. Också ungdomar använder telefonen lika mycket när de kör, men de använder telefonen på ett helt annat sätt än äldre bilister.

Enligt undersökningen Vardagsgranskning använder personer i åldern 15–24 år telefonen betydligt mera till att skicka meddelanden, fotografera och använda gps:en än till att prata än vad de äldre förarna gör. Två tredjedelar av ungdomarna som använder mobiltelefonen då de kör berättar att de har använt mobiltelefonen för att skicka meddelanden och 28 procent berättar att de har fotograferat under körningen.

- När mobilen används till annat än samtal, tvingas föraren flytta bort blicken från trafiken, vilket genast ökar skaderisken. Då blicken flyttas bort, hinner föraren inte reagera på överraskande situationer. Det är få av oss som skulle köra med ögonen stängda under flera sekunder och att knappa på mobilen är i praktiken samma sak, säger LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Nieminen betonas riskerna för användning av mobiltelefonen hos ungdomar på grund av deras annorlunda mobilkultur, men även lite på grund av att de inte har hunnit få rutin i sin körning.

- När de unga använder mobiltelefonen betonas användningen av snabbmeddelandeappar och sociala medier istället för att prata. I trafiken ser man att mobilen används vid körning på samma sätt som även annanstans. Det minsta man kan göra är att sätta mobilen på ljudlös under körning, så att signalerna inte stör under körningen, säger Nieminen.

I LokalTapiolas utmaningskampanj #mydrivingmode utmanar kända stjärnor i sociala medier att göra mobilen riskfri under körning. Kampanjen påminner särskilt ungdomarna om att inte använda meddelandeappar eller sociala medier då de kör.

Resultaten framgår av LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning. Förfrågan besvarades av 1001 personer under perioden 27.4–4.5.2018. Deltagarna representerar den finska befolkningen i åldrarna 15–74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS.