Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Stannade bilen på vägen? En trafikexpert ger goda råd för problemsituationer - ”Det är få som kan utreda felen om bilen stannar på vägen”

21.3.2018 - Säkerhet

LokalTapiola erbjuder kunderna ett larmtjänstnummer som hjälper när det under bilresan blir ett fel på bilen.

Vinter och köld kan orsaka problem för bilisterna. Före längre bilresor är det skäl att kontrollera bilens skick, till exempel motorolja och kylarvätska samt lufttrycket i däcken och däckslitage. Trots förberedelserna kan resan ändå avbrytas på grund av ett fel på bilen.

Enligt LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerheten Markus Nieminen är ett tekniskt fel och strömlöshet de mest allmänna orsakerna till att bilen stannar på vägen.

- I regel är det fråga om ett elfel på motorn eller att bilbatteriet laddar dåligt. En annan allmän orsak är punktering. Speciellt nu under vintern sker det också dikeskörningar och bilar fastnar i snödrivorna. Resan avbryts också på grund av att man tankat felaktigt bränsle eller att bränslet har tagit slut, berättar Nieminen.

Dagens bilar som är allt mera tekniska gör att bilisterna behöver mera hjälp än tidigare på vägarna. Detta syns även i att folk tecknar allt mera omfattande bilförsäkringar.

- Det är få människor som nuförtiden själv kan reparera felen på bilen. LokalTapiolas mest omfattande kaskoförsäkring innehåller till exempel en tjänst för ersättande bil och antalet försäkringar i fråga har ökat under de senare åren, säger Nieminen.

Larmtjänsten tar årligen emot 16 000 samtal

LokalTapiola erbjuder kunderna en larmtjänst som hjälper kunden när denne lämnar med bilen på vägen. Numret hjälper även vid andra brådskande nödsituationer såsom om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resa. Larmtjänsten tar årligen emot cirka 16 000 samtal.

- Oftast behöver kunderna framför allt råd om hur de ska klara av en överraskande situation. Larmtjänsten ger anvisningar och tekniska råd i situationer där man funderar om man tryggt kan fortsätta att köra trots ett fel eller att en varningslampa lyser, berättar Nieminen.

- Vid behov kan vi via larmtjänsten beställa en bogseringsbil till platsen eller direkt med bogseringsbilen leverera en ersättande bil till platsen. Tjänsten för ersättande bil ingår i vår mest omfattande kaskoförsäkring.

Behöver du hjälp vid ett skadefall i trafiken, hemma eller på resa? Larmtjänsten hjälper LokalTapiolas kunder dygnet runt på nummer +35880004531.

Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring. Bekanta dig här noggrannare med de bilförsäkringar som LokalTapiola erbjuder.