Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Gör så här om du drabbas av en stormskada

28.8.2016 -

Efter stormskador är det viktigt att förhindra och begränsa ytterligare skador samt rädda oskadad egendom. Kom alltid ihåg din egen säkerhet. Läs instruktionerna nedan och följ dem.

Skydda byggnaden och röj undan fallna träd så snabbt som möjligt.

Avlägsna träd som fallit på, lutar mot eller håller på att falla på byggnaden. Begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.

Skydda yttertaket med presenning om det skadats. Då rinner inte regn- eller smältvattnet in i byggnaden. Kom ihåg att använda skyddsutrustning, t.ex. säkerhetssele, rep och skyddande skodon.

Fotografera skadorna på byggnaden och på gården före röjningen påbörjas. Ta både vanliga bilder på försäkrad egendom samt närbilder på skadad egendom.

Se till att dörren till frysen hålls stängd vid elavbrott. Då tar det flera timmar innan livsmedlen blir förstörda.

Bered LokalTapiola möjlighet till skadeinspektion vid större skador. Du ska alltså inte göra dig av med skadad egendom före du fått tillstånd till det. Ansök om ersättning inom ett år efter skadan. Om du vill uträtta ersättningsärenden på någon annans vägnar behöver du en fullmakt.

Anmäl en skada på Internet eller per telefon

Gör en skadeanmälan på Internet och sök ersättning här!

Numret till ersättningstjänsten i din region hittar du på LokalTapiolas webbplats genom att på förstasidan ange ditt postnummer och välja Sök ersättning.

www.lokaltapiola.fi/kontaktuppgifter