Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten28.1.2024

Stark tro på Karlebyregionen – LokalTapiola Österbotten har flyttat till sitt nya kontor i Karleby centrum

LokalTapiola Österbottens kontor finns numera i Karleby centrum på adressen Torggatan 31, dit man flyttat från utrymmena i Karleby Prisma måndagen 22.1. Flytten till helt förnyade utrymmen på den historiska affärsplatsen är en stor ekonomisk satsning och ett bevis på LokalTapiola Österbottens starka tro på Karlebyregionen nu och i framtiden. Genom det nya kontoret kan man betjäna regionens ägarkunder ännu bättre och även vara med och främja livskraften i Karleby.

Beslutet att flytta till Karleby centrum föddes inte plötsligt, utan är ett resultat av mycket planering och arbete.

- I LokalTapiola Österbottens styrelse har man redan under en längre tid diskuterat att satsa i Karleby. När det nu är en bra drive i Karleby, Karleby stad utvecklas och man gör betydande investeringar här, så är det rätt läge för oss att öka våra satsningar ytterligare, berättar LokalTapiola Österbottens styrelsemedlem Ann-Mari Pihlajamäki.

LokalTapiola Österbottens nya utrymmen finns i en historisk fastighet. Handelsrådet Matthias Alexander Slotte lät år 1928 bygga huset för affärsverksamhet och boende. Utrymmena, som är belägna i gatuplan och källarvåningen, har genomgått en total renovering. Arbetet har gjorts i samarbete med lokala och inhemska planerare, projektledning, entreprenörer och exempelvis snickare.

Tack vare investeringen i egna utrymmen och renoveringen av dessa, försäkrar man att husets historia som en viktig affärsplats även fortsätter i framtiden.

- Detta är en medveten satsning utgående från såväl vår egen verksamhet som utvecklingen av denna värdefulla fastighet och livskraften i Karleby centrum. Det är viktigt att det finns en plats där vi kan möta privat- och företagskunder i lugn och ro och diskutera kundens livstrygghet när kunden så önskar, konstaterar LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Joel Sunabacka.

Flytten till det nya kontoret är inte bolagets enda satsning på Karlebyregionen. Exempelvis började Juuso Riksman som ny försäljningschef på kontoret i Karleby i slutet av förra året. Som ett lokalt, kundägt bolag söker LokalTapiola Österbotten kontinuerligt efter sätt att ännu bättre främja både ägarkundernas och regionens välmående.

- Tilliten i Karlebyregionens positiva utveckling och våra möjligheter att erbjuda bättre livstrygghet för människorna i regionen är stark. Vi har satsat på vår personal, gjort nyrekryteringar och nu har vi även i Karleby så bra utrymmen som möjligt. Samtidigt har vi långsiktigt velat hålla priserna konkurrenskraftiga. Det viktigaste är ändå kundernas tillit i bolaget och vår betjäning. När en skada sker är vår viktigaste uppgift att agera så bra som möjligt i den kanal som kunden önskar, avslutar Sunabacka.