<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten 28.1.2024

Stark tro på Karlebyregionen – LokalTapiola Österbotten har flyttat till sitt nya kontor i Karleby centrum

LokalTapiola Österbottens kontor finns numera i Karleby centrum på adressen Torggatan 31, dit man flyttat från utrymmena i Karleby Prisma måndagen 22.1. Flytten till helt förnyade utrymmen på den historiska affärsplatsen är en stor ekonomisk satsning och ett bevis på LokalTapiola Österbottens starka tro på Karlebyregionen nu och i framtiden. Genom det nya kontoret kan man betjäna regionens ägarkunder ännu bättre och även vara med och främja livskraften i Karleby.

Beslutet att flytta till Karleby centrum föddes inte plötsligt, utan är ett resultat av mycket planering och arbete.

- I LokalTapiola Österbottens styrelse har man redan under en längre tid diskuterat att satsa i Karleby. När det nu är en bra drive i Karleby, Karleby stad utvecklas och man gör betydande investeringar här, så är det rätt läge för oss att öka våra satsningar ytterligare, berättar LokalTapiola Österbottens styrelsemedlem Ann-Mari Pihlajamäki .

LokalTapiola Österbottens nya utrymmen finns i en historisk fastighet. Handelsrådet Matthias Alexander Slotte lät år 1928 bygga huset för affärsverksamhet och boende. Utrymmena, som är belägna i gatuplan och källarvåningen, har genomgått en total renovering. Arbetet har gjorts i samarbete med lokala och inhemska planerare, projektledning, entreprenörer och exempelvis snickare.

Tack vare investeringen i egna utrymmen och renoveringen av dessa, försäkrar man att husets historia som en viktig affärsplats även fortsätter i framtiden.

- Detta är en medveten satsning utgående från såväl vår egen verksamhet som utvecklingen av denna värdefulla fastighet och livskraften i Karleby centrum. Det är viktigt att det finns en plats där vi kan möta privat- och företagskunder i lugn och ro och diskutera kundens livstrygghet när kunden så önskar, konstaterar LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Joel Sunabacka .

Flytten till det nya kontoret är inte bolagets enda satsning på Karlebyregionen. Exempelvis började Juuso Riksman som ny försäljningschef på kontoret i Karleby i slutet av förra året. Som ett lokalt, kundägt bolag söker LokalTapiola Österbotten kontinuerligt efter sätt att ännu bättre främja både ägarkundernas och regionens välmående.

- Tilliten i Karlebyregionens positiva utveckling och våra möjligheter att erbjuda bättre livstrygghet för människorna i regionen är stark. Vi har satsat på vår personal, gjort nyrekryteringar och nu har vi även i Karleby så bra utrymmen som möjligt. Samtidigt har vi långsiktigt velat hålla priserna konkurrenskraftiga. Det viktigaste är ändå kundernas tillit i bolaget och vår betjäning. När en skada sker är vår viktigaste uppgift att agera så bra som möjligt i den kanal som kunden önskar, avslutar Sunabacka.