Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Nyland25.6.2024

Majoriteten av lantbruksföretagarna är inte alls bekymrade över brandsäkerheten i sina spannmålstorkar - var tionde lantbruksbrand startar i en spannmålstork

Enligt enkäten som LokalTapiola beställde av Kantar TNS Agri är man på lantbruken nästan inte alls oroade över brandsäkerheten i spannmålstorkarna. Enligt LokalTapiolas expert borde det finnas anledning eftersom enligt skadestatistiken från lantbruken, är bränderna i spannmålstorkar den främsta orsaken till stora skadeutgifter.Lue lisää turvallisuuskartoituksesta

På lantbruken är man dock ganska bekymmerslösa när det gäller brandsäkerheten för spannmålstorkarna, visar enkäten som LokalTapiola beställt av Kantar TNS Agri i februari 2022. Hela 84 procent av lantbrukarna säger att de inte alls är oroliga eller bara är lite oroliga över brandsäkerheten i gårdens spannmålstork. Vid en granskning är det spannmålsgårdarna och regionalt de lantbruksföretagare som är verksamma i södra Finland som är mest oroliga. Enligt enkäten vet cirka 30 procent av lantbruksföretagarna inte t.ex. när torken senast sotats. På stora gårdar med mer än hundra hektar sotas torken oftare. Det görs mera sällan i norra Finland visar enkäten.

– Det skulle löna sig att vara lite mera oroliga över torkens brandsäkerhet, eftersom många torkar börjar brinna varje år, och skadorna kan lätt uppgå till tiotals och till och med hundratusentals euro, säger Sari Lassila, försäljningsdirektör på LokalTapiola Nyland.

LokalTapiola-gruppens skadestatistik visar att det i snitt sker ca 10-20 bränder i spannmålstorkar årligen Antal skador variera från år till år beroende på skördeförhållandena och hur mycket skörden behöver torkas.

Branden får ofta sin början på grund av smuts i luftkanalerna

Vid förebyggande av bränder i spannmålstorkar betonas korrekt sotning. Vid sotningen är det inte bara fråga om att borsta rökkanalen och eldstaden, utan också om att se över säkerheten i torkens ugn: sotaren kontrollerar bland annat ugnens täthet och skick. Samtidigt måste man fästa uppmärksamhet på omgivningen för värmeväxlaren och varmluftskanalen.

De lantbruksföretagare som svarade på enkäten uppskattar att de vanligaste orsakerna till bränder i spannmålstorkar är smuts i torken och elfel.

– Smuts i ugnens värmande delar är den vanligaste orsaken till bränder i spannmålstorkar. Där kan finnas damm, spannmål, getingbon och döda fåglar. När ugnen värms upp flyger glödande partiklar med torkluften in i torken, beskriver Lassila.

Innan torksäsongen börjar ska torken provanvändas för att se om värmereglagen fungerar. När den servas på rätt sätt är spannmålstorken säker att använda och börjar inte brinna.

Man ska inte lämna sotningen till sista stund, eftersom det kanske inte är möjligt att få en sotare på plats före den första torkningen.

– Lagen definierar inte intervallet mellan sotningarna på en exakt nivå, utan det är användaren av torken som ansvarar för att sotningen görs tillräckligt ofta. Försäkringsbolagens ståndpunkt i frågan är att den ska sotas en gång per år av en fackman. Sotaren står bakom det arbete hen gör och man får ett intyg över arbetet, konstaterar Lassila.

Frågorna om ämnet brandsäkerhet ställdes till lantbruksföretagare i Kantar Agris webbpanel 21.1-8.2.2022. Felmarginalen för resultaten är +/- 3,1 %-enheter. 1 002 respondenter svarade på frågorna. Resultaten betonas enligt storområde, produktionsriktning och åkerareal.

Be ett anbud på försäkringar

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.