Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten20.12.2023

LokalTapiola Österbottens styrelse förstärks med ett riktigt investeringsproffs

LokalTapiola Österbottens styrelse förstärks vid årsskiftet med den erfarna företagsledaren och investeringsexperten Ari Kaaro. Efter att ha arbetat bland annat som företagare inom konsultering och investeringsdirektör i ett riskkapitalbolag, har Ari under de senaste cirka tjugo åren jobbat på Seligson & Co Fondbolag, som nuförtiden hör till LokalTapiola-gruppen. Merparten av denna tid har han varit verkställande direktör.

Under åren har Ari även verkat inom styrelser för flera bolag inom varierande branscher; allt från investeringsbranschen till förnybar energi samt spel- och filmproduktion. Vid årsskiftet träder Ari även in som ordförande för Finansbranschen rf:s Fond- och kapitalförvaltningsdirektion, som han varit med i sedan 2012 och även tidigare haft ordföranderollen i.

Det är med andra ord lätt att konstatera att Ari kommer att kunna bidra med mycket bransch- och rollspecifik expertis samt erfarenhet i sin nya uppgift som styrelsemedlem för LokalTapiola Österbotten.

- Finansbranschen är en hårt reglerad bransch, men efter 20 år blir man ju van vid att arbeta inom ett regelverk, berättar Ari Kaaro.

Med hem och jobb i Helsingfors kan man fråga sig hur Ari hittat till LokalTapiola Österbottens styrelse. För det första är det värt att poängtera att Österbotten inte är alls obekant för Ari – en del av året har sedan länge spenderats vid fritidsbostaden i Sundom. Även om detta kan ha sin påverkan, betonar Ari att beslutet grundar sig på flera olika faktorer, som gör just LokalTapiola Österbotten till ett intressant bolag att vara med i.

- Livstrygghet och ägarkundsfokus är teman som jag finner intressanta och som jag vill vara med och fortsätta utveckla inom bolaget. Jag vill även bidra till att värna om verksamhetens fortsatta och växande finansiella trygghet samt hjälpa till att säkerställa goda förutsättningar för ett fint operativt team.

Utöver styrelsearbetet ser Ari även framemot att få samarbeta med personalen till exempel gentemot placeringsintresserade kunder. Österbotten ser han även som en intressant region att vara aktiv i.

- Att bygga upp och analysera investeringsprodukter samt skapa långsiktiga investeringsplaner är fortfarande intressant. Österbotten är känt för sin fina företagsamhet och innovationskultur, något som jag vill vara med och befrämja och även hämta inspiration och lärdom av.

På LokalTapiola Österbotten väntar man med iver på den nya styrelseledamoten. Verkställande direktören Joel Sunabacka betonar vikten av att få med en expert från högsta toppen av investeringsbranschen.

- Ari Kaaro är ett verkligt proffs inom branschen, som med sitt kunnande kompletterar vår styrelse mycket bra. Vi strävar kontinuerligt efter att skapa ökad nytta för våra ägarkunder och jag är säker på att Ari kommer att ha en viktig roll i den processen. Det är även viktigt att notera att försäkringsbolag av tradition är lika mycket investerare som försäkrare. Vi är Österbottens största investerare och då är det viktigt för oss att ha med investeringsproffs även i vår styrelse, konstaterar Joel Sunabacka.

Slutligen vill vi höra ifall Ari har något motto eller filosofi att dela med sig när det kommer till placerande. Utan att vilja ge en för förenklad syn, konstaterar han följande:

- Seligson & Co har varit finsk föregångare för indexfonder och även mera allmänt för sådant kostnadseffektivt, passivt placerande som enligt decennier av akademisk forskning är den säkraste vägen för god avkastning. Slagorden är diversifiering, långsiktighet och kostnadskontroll, avslutar Ari Kaaro.