Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten19.12.2023

LokalTapiola Österbottens dispositionsfondsdonationer år 2023 steg upp till 400 000 euro

LokalTapiola Österbotten vill främja österbottningars välmående och regionens livskraft. Det är viktigt för oss att ge tillbaka till regionen som vi själv är verksamma i och på grund av detta gör vi årligen donationer från vår dispositionsfond. Donationsmottagarna är lokala allmännyttiga föreningar och andra liknande aktörer.

Under 2023 har LokalTapiola Österbotten donerat totalt 400 000 euro till lokala aktörer. Donationsmottagarna kan delas in i tre huvudkategorier, utöver vilka det finns några som går under kategorin övrigt. Gemensamt för alla donationer är att man med hjälp av dem främjar österbottningarnas välmående och regionens livskraft. Det är även viktigt att notera att trafiksäkerhet, i enlighet med LokalTapiola Österbottens förebyggningsprogram, är ett tema som är närvarande i flera donationer. Donationsmottagarna hittar du nedan.

LokalTapiola Österbotten vill än en gång gratulera alla donationsmottagare samt tacka alla aktörer som jobbar för regionens bästa!

En hållbar, trivsam och trygg närmiljö

 • Vaasan Pingviinit ry

 • Malax jaktvårdsförening rf

 • Nykarleynejdens jaktvårdsförening rf

 • Vasanejdens jaktvårdsförening rf

 • Forsby-Kyrkoby Marthaförening

 • Pensala ungdomsförening

 • Gerby Västervik hembygdsförening

 • Metsälän nuorisoseura

 • Björkö fornminnesförening

 • Flying Discs Vörå rf

 • Koivuhaka-seura

 • Hope ry

 • Vaasan kaupunki

 • Staden Jakobstad

 • Kokkolan kaupunki

 • Närpes Stad

Räddningsverksamhet och säkerhet i vardagen

 • Nykarleby brandmannaklubb

 • Laihian palomiesyhdistys

 • Terjärv FBK

 • Jakobstad FBK

 • Pedersöre FBK

 • Tjöck brandklubb

 • Maxmo och Särkimo brandmannaklubb

 • Kvevlax FBK

 • Smedsby-Böle FBK

 • Övermark brandklubb

 • Malax brandmannaförening

 • Korsnäs brandklubb

 • Kaskönejdens Sjöräddningsförening

 • Kokkolan Meripelastajat

 • Molpe Sjöräddare

 • Jakobstads Sjöräddare

 • Vasa Sjöräddningsförening

 • Kaskö Motorbåtsklubb

 • Malax Museiförening rf

Främjande av mentalt välmående

 • Vasanejdens närståendevårdare

 • Pietarsaaren Omaishoitajat ja Läheiset

 • Kokkolanseudun omaishoitajat

 • DUV Syd-Österbotten

 • DUV Vasanejden

 • DUV Nykarleby

 • DUV Jakobstadsnejden

 • Karleby ungdomsförening

 • Nykarleby hjärtförening

 • Vörå pensionärsklubb

 • Bergö Röda kors

 • Kokkolan työttömät

 • MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf

 • Irti Huumeista ry

 • Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik rf

Övriga

 • Finlands Svenska Marthaförbund rf

 • Finlands svenska 4H rf