Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten27.6.2024

LokalTapiola Österbotten och MIELI rf tillsammans för ungas mentala välmående inom idrott: #vibudonation

Under hela år 2024 donerar LokalTapiola Österbotten pengar till junioridrottslag i Österbotten. För att få en donation behöver lagets tränare och andra inom lagledningen genomföra MIELI rf:s VIBU-kurs; Välbefinnande i idrott för barn och unga.

Inom idrotten är barn och ungas mentala hälsa minst lika viktig som det fysiska välmåendet. Här spelar tränarna, lagledarna och föreningsaktiva en stor roll, när de under många timmar arbetar tillsammans med barn och unga för att de ska nå nya höjder. Att i alla lägen vara en trygg vuxen är det viktigaste arbetet, något som aktivt lyfts upp i MIELI rf:s kurs.

Under år 2024 ordnar LokalTapiola Österbotten kampanjen #vibudonation, som går ut på att juniorlag vars tränare och andra inom lagledningen genomför MIELI rf:s kurs och som är aktiva inom LokalTapiola Österbottens område* kan ansöka om en donation av bolaget. Ökandet av kunskapen är det som står i fokus under samarbetet. Målsättningen med kampanjen #vibudonation är att få så många tränare och lagledare att genomföra VIBU-kursen som bara är möjligt. Från MIELI ry berättar man att det under donationskampanjen kommit hittills närmare 2000 intygsansökningar från LokalTapiola Österbottens område. Kampanjen har gett fart till genomförandet av webbkursen och geografiskt sett ligger tyngdpunkten för intygsansökningarna i Österbotten.

- Vi på MIELI Österbotten är gladeligen med och stöder vår regions barn och ungas mentala välmående även inom idrottsvärlden. Det är extremt viktigt! Vårt samarbete med LokalTapiola Österbotten har möjliggjort ett äkta och konkret sätt att sprida ut Välbefinnande i idrott för barn och unga -verksamhetsmodellen och dess ibruktagande inom flera lag i vår region, berättar MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf:s specialsakkuniga Piia Hägen.

Grundtanken med kampanjen #vibudonation är att sprida kunskap om barn och ungas mentala välmående inom idrott. Kursen tar bland annat upp laganda, planering och genomförande av träningar och hur man kan använda VIBU-metoderna i träningsvardagen med de unga. Donationens storlek baserar sig på lagets deltagarmängd och varierar mellan 200 € och 800 €. Ansökningarna kan lämnas in kontinuerligt och gås igenom fyra gånger per år.

- Vi är otroligt glada över att efter ett halvt år delat ut nästan 210 000 € till över 400 juniorlag i Österbotten! Det här är pengar, och kunskap via kursen, som går till helt rätt ställe, konstaterar Lauri Laaksonen, Hållbarhets- och kommunikationchef på LokalTapiola Österbotten.

Donationen som ges får lagen använda hur de önskar. Många lagledare har berättat att de kommer använda donationen till att ytterligare stärka gemenskapen, ta in mentala tränare till laget eller göra barnens hobby billigare genom att med donationen kunna betala busstransporter eller säsongens dräkter till laget.  Satsningen är för LokalTapiola Österbotten helt unik. Under år 2024 får alla nejdens juniorlag som genomför kursen ansöka om donationen, utan att det finns något tak på hur många lag som kan få donationen. Det enda som krävs av tränarna och lagledarna är att de genomför kursen, och förhoppningsvis därefter har nya tankar kring sina roller i träningssammanhanget med barn och unga. Responsen har hittills varit överväldigande positiv, och många tränare har skickat in respons till både LokalTapiola Österbotten och MIELI rf:

- Som tränare utvecklas man hela tiden, och kursen fick mig ännu mera motiverad. Ska börja prata ännu mera med spelarna, också om annat än fotboll. (anonym kommentar, 2024)

- Kursen väckte många nya tankar. Hur man med mycket små medel i det egna arbetssättet kan ha en stor inverkan på barn och ungas liv och välmående. (anonym kommentar, 2024)

- Nu är ni ute på helt rätt område! En fantastisk kampanj, tack för både kunskapen och donationen till vårt lag! (anonym kommentar, 2024)

- Vi har verkligen fått upp ögonen för ungas välmående! Donationen kommer vi använda för att ytterligare arbeta för gemenskapen, och att även träffas utanför träningarna. (anonym kommentar, 2024)

- Inom vår idrottsgren är det mycket svårt att få donationer eller sponsoreringar direkt till laget, så det här betyder mycket för alla! (anonym kommentar, 2024)

Läs mera om donationskampanjen och ansök här.
Läs mera om MIELI rf:s VIBU-kurs här.