Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten16.11.2023

LokalTapiola Österbotten donerar 400 000 euro till lokala föreningar

LokalTapiola Österbotten vill främja österbottningarnas välmående och regionens livskraft genom att stöda lokala föreningars verksamhet. För oss är det viktigt att återinvestera i regionen där vi själva verkar och därför gör vi årligen donationer ur vår dispositionsfond till allmännyttiga föreningar och samfund.

– Vi är ett österbottniskt företag och därför vill vi också göra gott för det lokala samhället samt aktivt delta i utvecklingen av regionen. Vi är måna om att de aktörer vi stöder tillför något gott för samhället och att invånarnas säkerhet, trivsel och välmående ökar tack vare våra donationer, säger LokalTapiola Österbottens vd Joel Sunabacka.

År 2023 uppgår donationssumman till totalt 400 000 euro och mottagarna kan delas in i fyra kategorier:

 1. 1.

  räddningsverksamhet och säkerhet i vardagen

 2. 2.

  en hållbar, trivsam och trygg närmiljö

 3. 3.

  främjande av mentalt välmående

 4. 4.

  trafiksäkerhet

En del donationer har redan gjorts tidigare under hösten, bland annat till Metvikens trafikpark och till tre jaktvårdsföreningar för förverkligande av ett smart älgvarningssystem. Den här veckan delades donationer på 1000-7500 euro ut till ett 40-tal föreningar vid två olika donationstillfällen, ett i Vasa och ett i Karleby. Under slutet av året offentliggörs ytterligare donationer.


– Genom våra donationer vill vi stöda sådan verksamhet som är viktig för alla österbottningar och dit hör absolut de frivilliga brandkårerna och sjöräddarna som vi understött flera år i rad. Frivilliga brandkåren är oftast först på plats vid en brand, speciellt i glesbefolkade områden, och det är viktigt att deras verksamhet finns kvar även i framtiden. Därför vill vi framförallt stöda deras ungdomsverksamhet, säger Sunabacka.

För Jakobstads frivilliga brandkår är donationen ett välkommet tillägg i kassan.

– Donationen kommer att gå till föreningens ungdomsverksamhet samt till förbättrad personlig utrustning åt alarmavdelningens medlemmar. Allt för att trygga att ungdomsverksamheten har en stabil tillväxt av nya ungdomar som vid 18 års ålder får flytta över till alarmavdelningen, säger ordförande Jonny Roos vid Jakobstads FBK.

Även sjöräddningsföreningarna skapar stor trygghet i vårt samhälle och deras verksamhet är av största betydelse för hela regionen. I Österbotten finns fem sjöräddningsföreningar; Kaskönejdens Sjöräddarförening, Molpe Sjöräddare, Vasa Sjöräddarförening, Jakobstads Sjöräddare och Gamlakarleby Sjöräddare och samtliga fem föreningar fick motta en donation i år.

– Donationen kommer att användas för att underhålla vår sjöräddningsutrustning, utrusta och utbilda vår frivilliga besättning samt utföra våra sjöräddningsuppdrag. Vi är mycket tacksamma för donationen, säger ordförande Anders Fredriksson vid Gamlakarleby Sjöräddare.


Bland donationsmottagarna finns många olika typer av föreningar – allt från ungdomsföreningar och pensionärsföreningar till närståendevårdarföreningar och föreningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Tack vare donationen kan vi ordna fritidsverksamhet för våra medlemmar. För bidraget kommer vi att förverkliga två aktiviteter som de har önskat få göra tillsammans med vänner: bowling en gång i månaden med en avslutande bowlingturnering samt möjlighet att gå på gym tillsammans varannan vecka, berättar verksamhetsledare Tina Holms vid DUV i Vasanejden.

Följande österbottniska föreningar mottog donationer:

Räddningsverksamhet och säkerhet i vardagen

 • Nykarleby brandmannaklubb

 • Terjärv FBK

 • Jakobstad FBK

 • Pedersöre FBK

 • Tjöck brandklubb

 • Maxmo och Särkimo brandmannaklubb

 • Kvevlax FBK

 • Smedsby-Böle FBK

 • Övermark brandklubb

 • Malax brandmannaförening

 • Korsnäs brandklubb

 • Kaskönejdens Sjöräddningsförening

 • Gamlakarleby Sjöräddare

 • Molpe Sjöräddare

 • Jakobstads Sjöräddare

 • Vasa Sjöräddningsförening

 • Malax museiförening

 • Kaskö motorbåtsklubb

 • Laihian palomiesyhdistys

En hållbar, trivsam och trygg närmiljö

 • Forsby-Kyrkoby Marthaförening

 • Pensala ungdomsförening

 • Gerby Västervik hembygdsförening

 • Metsälän nuorisoseura

 • Björkö fornminnesförening

 • Flying Discs Vörå

 • Koivuhaka-seura

Främjande av mentalt välmående

 • Vasanejdens närståendevårdare

 • Pietarsaaren Omaishoitajat ja Läheiset

 • Kokkolanseudun Omaishoitajat

 • DUV Syd-Österbotten

 • DUV Vasanejden

 • DUV Nykarleby

 • DUV Jakobstadsnejden

 • Karleby ungdomsförening

 • Nykarleby hjärtförening

 • Vörå pensionärsklubb

 • Bergö Röda kors

 • Kokkolan Työttömät