Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten13.2.2024

LokalTapiola Österbottens år 2023: var femte kund råkade ut för en skada, närmare 33 miljoner euro betalades i ersättningar

Under 2023 ersatte LokalTapiola Österbotten nästan 27 000 skador, vilket motsvarar ca. nio av tio anmälda skador. För största delen av skadeanmälningarna togs ersättningsbeslutet redan samma eller följande dag.

I fjol ökade LokalTapiola Österbottens premieinkomst med 6,8 procent från året innan och var sammanlagt 59,9 miljoner euro. I slutet av året var antalet ägakunder 82 683, vilket är 4 300 ägarkunder flera än året innan och fordonsförsäkringarnas marknadsandel steg till 44,1 procent. Bolagets rörelseresultat var 15,7 miljoner euro och totalresultatet 19,0 miljoner euro.

- Resultatmässigt var 2023 ett framgångsrikt år för oss och den mest betydande faktorn var den starka avkastningen på våra investeringar. Målet med investeringarna är att säkerställa vår förmåga att betala såväl nuvarande som framtida skadeersättningar och därför är det väldigt viktigt att tillgångarna placeras både lönsamt och säkert. Ett av de centrala målen med investeringsverksamheten är att utnyttja företagets riskkapacitet för att uppnå så bra långsiktiga avkastningar till förmån för våra ägarkunder som möjligt, vilket är något vi lyckades mycket bra med under 2023. Den goda avkastningen på investeringsportföljen möjliggör att vi även framöver kan erbjuda högkvalitativ och konkurrenskraftig service till våra ägarkunder, säger LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Joel Sunabacka.

Närmare 31 000 skador och 95 000 kontakttaganden – ägarkunderna uppskattar lokal service och expertis

Under 2023 råkade LokalTapiola Österbottens kunder ut för ungefär 31 000 skador. För dessa betalade bolaget ut cirka 32,6 miljoner euro i ersättningar. Året var inte exceptionellt, utan skadorna var motsvarande och av liknande omfattning som året innan, någon väldigt stor skada inträffade inte.

- Trots det stigande skadeantalet kan vi konstatera att våra österbottniska ägarkunder har tagit väl hand om sig själva och sin egendom. Under 2023 ersatte vi cirka nio av tio skador och största delen av kunderna fick ett beslut gällande sin skadeanmälan redan samma eller följande dag, berättar LokalTapiola Österbottens ersättningsdirektör Åsa Kronlund.

I kundtjänsten var året livligt såväl på telefonlinjerna som i nättjänsten, där det sammanlagt kom 95 000 kontakttaganden. Trots det stora antalet kontakter svarade telefontjänsten på närmare 90 procent av samtalen under en minut och i nättjänsten besvarades över 83 procent av ärendena redan under samma dag.

- Som ett ömsesidigt försäkringsbolag är det glädjande att betjäna våra lokala ägarkunder. Det är även fint att ägarkunderna aktivt använder våra tjänster. Kundnöjdhetens positiva trend fortsatte och vi kommer även i fortsättningen att satsa på de tjänstekanaler som ägarkunderna använder sig av. Företagskunderna uppskattade vår lokala närvaro och att de har en egen kontaktperson, de är även den kundgrupp där premieinkomsten i fjol ökade klart snabbare än i övriga grupper, säger Sunabacka.

Satsningar på närmare 8 miljoner euro i regionen

Som marknadsledare i regionen ser LokalTapiola Österbotten som sin uppgift att främja sina ägarkunders och österbottningarnas välmående och livstrygghet. Under 2023 donerade bolaget 400 000 euro till allmännyttiga förningar och andra liknande aktörer för just dessa ändamål. I donationerna betonades teman som En hållbar, trivsam och trygg närmiljö; Räddningsverksamhet och säkerhet i vardagen samt Främjande av mentalt välmående. Bolaget satsade även stort på åtgärder för att främja trafiksäkerheten.

Under året stödde LokalTapiola Österbotten lokal idrott, kultur och andra aktiviteter som främjar välbefinnande genom att betala ut sponsorstöd på cirka 200 000 euro. Bolaget genomförde även flera andra förbyggande åtgärder, såsom släckargranskningar och donationer av livbojar och reflexvästar.

Bolagets ägarkunder tjänade in 5,3 miljoner euro i helkundsförmåner och 2,0 miljoner euro i S-gruppens Bonus. LokalTapiola Österbotten betalade sammanlagt närmare 19,3 miljoner euro i olika skatter och avgifter av skattenatur.

- LokalTapiola Österbotten ägs av våra kunder, inte utomstående aktieägare. Vår uppgift är främja ägarkundernas livstrygghet och därför gör vi stora lokala satsningar på förebyggande åtgärder samt åtgärder som främjar välmående, konstaterar LokalTapiola Österbottens hållbarhets- och kommunikationschef Lauri Laaksonen.

Under det pågående året fortsätter bolaget att utveckla sin kärnverksamhet och göra ytterligare satsningar på ägarkundernas välmående.

- 2024 gör vi alltmer insatser på exempelvis barns och ungas välmående, där vi nyligen öppnade en ny donationsansökan. Att främja trafiksäkerheten och utveckla samarbetet med lokala aktörer generellt är också i fokus. Tillsammans kan vi göra ännu mer gott för vår region, avslutar Sunabacka.

Tilläggsuppgifter:
Joel Sunabacka, verkställande direktör, +358 40 759 4062, joel.sunabacka@lahitapiola.fi