Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Nyland 15.2.2024

LokalTapiola Nylands år 2023: Ersättningskostnaderna ökade markant – över 95 % av skadorna ersattes

LokalTapiola Nylands position som ett starkt och solitt livstrygghetsbolag tilltalade i osäkra tider. Många nylänningar är oroade över tillgängligheten av sjukvård vilket bidrog till ökat intresse av personförsäkringar. LokalTapiola Nylands tillväxt var stark och försäkringspremieintäkterna steg med hela 6,3 procent. Under året betalades det skador för 49,5 miljoner euro. Av ersättningsansökningarna beviljades det ersättning i 95 procent av fallen. Tre av fyra skador ersattes inom ett dygn.

Försäkringspremieintäkterna steg med 6,3 procent och var 64,7 miljoner euro. Soliditeten är fortfarande på en stark nivå, 269 procent. Under året stärkte vi vår marknadsandel på fordonsförsäkringar. Affärsresultatet för år 2023 är 5,9 miljoner euro och då även värdet på placeringarna utvecklades positivt blev helhetsresultatet 7,7 miljoner euro.

- Då vår soliditet är på en stark nivå, har vi kunnat trygga våra ägarkunders liv och verksamhet även i dessa osäkra tider, säger Erik Valros verkställande direktör på LokalTapiola Nyland.

Över 54 000 ersatta skador och 230 000 kontakter – ersättningsbeslutet inom ett dygn och svar på under två minuter

Under året drabbades LokalTapiola Nyland av över 54 000 skador. Tre av fyra kunder fick sin ersättning inom ett dygn. Ersättningskostnaderna steg år 2023 med hela 24,7 procent till 49,5 miljoner euro. Inflationens inverkan i kostnadsökningen variera per bransch mellan 5-10 procent. Efter två snörika och hala vintrar ökade ersättningskostnaderna mest i fordonsförsäkring. Andra försäkringsbranscher där ökningen var över medeltalet var person-, rese- och djurförsäkring, säger Valros

Antalet nya kunder ökade rekordartat med 1 200 och bolaget har nu över 80 700 kunder. Kundlojaliteten är högre än på många år. Det ökade antalet kunder noterades även i antalet kontakter. Vårt breda servicenät med åtta kontor, telefon- och nättjänst hade totalt över 240 000 kontakter.

-Fastän antalet kontakter ökade markant jämfört med året innan har vi kunnat betjäna kunderna väl. Vi har svarat på de flesta samtalen inom två minuter. Fler kunder föredrar att sköta sina försäkringsärenden via vår nättjänst och vår försäljning har ökat över 25 procent i den. Vi har lyckats på många fronter, gläder sig Valros.

En märkbar satsning på närsamhället

Då LokalTapiola Nyland är ett lokalt bolag strävar vi att befrämja vårt verksamhetsområde på många olika sätt. Vi köper tjänster av lokala företag och på så sätt sysselsätter vi indirekt och är en del av det lokala näringslivet. År 2023 köpte vi tjänster för ca 20 miljoner euro. Till våra kunder har vi betalt 2,0 miljoner euro S-gruppens Bonus och koncentreringsrabatter för 5,5 miljoner euro. Vårt skatteavtryck är ca 20 miljoner euro.

LokalTapiola Nyland donerade 2023 sammanlagt 94 700 euro i Lokaldonation till sju olika föreningar, organisationer och projekt. Under vår brandförebyggande släckargranskningskampanj till våra ägarkunder granskade vi över 4 300 släckare. Vi har också utbildat 430 femteklassister i nödförstahjälp, 120 företags- och lantbrukskunder i heta arbeten- och arbetsskyddcertifikat. På sommaren donerade vi fem livräddningsringar till olika stränder och hamnar på vårt verksamhetsområde.

- När vi ser på fjolåret som en helhet kan vi konstatera att vi, både ur affärsmässig och samhällsansvars synvinkel haft ett bra år, gläder sig Valros.

- Inflationen och räntehöjningarna var exceptionella ifjol och trots många utmaningar lyckades vi år 2023 väldigt bra. Stort tack till både vår personal och våra ägarkunder, vi kan med god tillförsikt fortsätta jobba för att trygga nylänningarna, konstaterar Valros.