Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten4.7.2024

Hur fungerar larmtjänsten under resor?

Larmtjänsten är en tjänst som erbjuds av LokalTapiola, och som ingår i alla kaskoförsäkringar och reseförsäkringar. Larmtjänsten finns till för att du som resenär ska få kvalitativ och snabb hjälp ifall något händer under resan.

Larmtjänsten når du dygnet runt per telefon: +358 800 04531.

Du kan i alla lägen ringa till larmtjänsten för att få stöd i olika situationer. Larmtjänsten kontrollerar ditt försäkringsskydd, och kan därefter endera beställa hjälp åt dig, eller styra dig vidare till våra samarbetsparter. I nödsituationer bör du alltid vända dig till nödcentralen på tel. 112.

Larmtjänsten kan du även vända dig till om du är på en utomlandsresa och exempelvis insjuknar och behöver stöd i var du kan uppsöka vård.

Via larmtjänsten kan du få hjälp med bland annat:

  1. 1.

    Vilka samarbetsparter du kan vända dig till i Finland och utomlands.

  2. 2.

    Få stöd och råd i olycks- eller sjukdomssituationer både i Finland och utomlands.

  3. 3.

    Bogsering av din bil, ifall den stannat på vägen eller efter en kollision, samt ersättande resemedel.

När du ringer till larmtjänsten får du även råd om hur du ska göra eventuella skadeanmälningar, om det finns direktbetalningsuppgifter mellan LokalTapiola och bogseringsföretag och hur eventuell tilläggsbetalning sker. Allt detta beror på var du befinner dig när skadan sker, och hurudan försäkring du har.

Vi önskar er trygga resor!