Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten 23.4.2024

Endast en fungerande brandsläckare hjälper i en nödsituation – LokalTapiola Österbottens släckargranskningsturné 2024

När har du senast granskat din handbrandsläckare? Under våren 2024 granskar vi på LokalTapiola Österbotten återigen våra kunders brandsläckare gratis runt om i Österbotten.

Släckargranskningsturnén är en viktig del av LokalTapiola Österbottens skadeförebyggande arbete med fokus på lokalt samhällsansvar.

En brandsläckare ska granskas en gång om året om den förvaras i ett utrymme där den utsätts för fukt, vibrationer, temperaturvariationer eller frost. I annat fall räcker det att släckaren granskas vartannat år.

Service och granskning får endast utföras av företag som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket. För LokalTapiolas kunder är granskningen gratis och den utförs av LokalTapiola Österbottens sakkunniga samarbetspartnerPresto.

Vi ordnar brandsläckargranskningar på följande orter våren 2024:

Kristinestad ABC - 22.4 kl 10-18
Närpes S-Market - 23.4 & 24.4 kl 10-18
Korsnäs Sale - 25.4 kl 12-18
Vasa Prisma Liselund - 29.4 kl 10-18
Laihela S-Market - 2.5 kl 12-18
Malax brandstation - 6.5 & 7.5 kl 10-18
Replot Sale - 8.5 kl 10-18
Björköby brandstation - 13.5 kl 12-18
Kvevlax Sale - 14.5 kl 10-18
Vörå S-Market - 15.5 & 16.5 kl 12-18
Oravais ABC - 20.5 kl 12-18
Jeppo Sale - 21.5 kl 12-18
Munsala Munsalagården - 22.5 kl 10-18
Nykarleby brandstation - 27.5 & 28.5 kl 12-18
Karleby Prisma - 29.5 kl 10-18
Kronoby S-Market - 3.6 kl 10-18
Jakobstad ABC - 4.6 kl 10-18
Pedersöre AW Arena - 5.6 kl 12-18
Smedsby S-Market - 6.6 kl 12-18

VÄLKOMMEN!

Tillsammans mot en tryggare morgondag

Med dina egna handlingar kan du undvika många farliga situationer. Nedan hittar du information som kan hjälpa dig att förbättra dina kunskaper gällande brandsäkerhet.

Förebyggande av bränder

För att säkerställa brandsäkerheten i ditt hem krävs flera viktiga åtgärder: en fungerande brandvarnare, en brandfilt, en handbrandsläckare och goda kunskaper i förstahandssläckning. Nästan alla bränder i hemmet kan släckas i ett tidigt skede genom att agera snabbt och korrekt. Därför är det viktigt att öva på användning av bland annat brandsläckare, men även annan släckutrustning. En fungerande brandvarnare är ovärderlig och ger dig livsavgörande tid i händelse av brand.

Öva dig att använda en handbrandsläckare

Lär dig hur ditt släckningsredskap fungerar och öva dig att använda det om du har möjlighet. Kontrollera på förhand vilken typ av bränder din brandsläckare är avsedd för och läs åtminstone igenom bruksanvisningen på släckaren.

 1. 1.

  Lösgör brandsläckaren från ställningen/väggfästet, gå närmare brandhärden.

 2. 2.

  Ställ ner flaskan, lösgör slangen från fästet.

 3. 3.

  Dra ut säkringen på det övre handtaget med ett kraftigt ryck.

 4. 4.

  Lyft upp brandsläckaren i det nedre handtaget och håll slangens munstycke med den andra handen.

 5. 5.

  Sikta mot brandhärden, rikta munstycket mot lågornas bas.

 6. 6.

  Tryck ner det övre handtaget helt.

 7. 7.

  Gå närmare och sprid ut släckmedlet över brandhärden genom att göra svepande rörelser med munstycket.

 8. 8.

  Släpp upp det övre handtaget när det inte längre syns några lågor. Bevaka brandhärden. Släck om det börjar brinna på nytt. Genom att släcka i omgångar sparar du släckmedel och kan släcka även större eldsvådor.
  (Källa: Pelastustoimi.fi)