Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi28.8.2023

Mot en ännu mer marknadsstyrd och kostnadseffektiv investering – LokalTapiola Livbolags Indexkapitalförvaltning-portföljer uppdateras till Seligson & Co Kapitalförvaltning-portföljer

Portföljerna Indexkapitalförvaltning som kan väljas att ingå i placeringsförsäkringar och gruppensionsförsäkringar som LokalTapiola Livbolag erbjuder ändrar till Seligson & Co Kapitalförvaltning-portföljer. Vi lanserar dessutom en ny investeringsportfölj som kompletterar vårt utbud av marknadsstyrd investering.

Under de senaste åren har allt fler investerare valt att inkludera passiva investeringsprodukter som grundar sig på marknadsindex i sina investeringsportföljer. Tanken är att investeringar i indexfonder eller börsnoterade ETF-fonder som följer marknadsindex ger en avkastningsutveckling som följer det valda marknadsindexet. Genom att följa index hålls kostnaderna för investeringen låga. Många akademiska undersökningar stöder användningen av indexbaserade lösningar för att effektivera portföljförvaltningen och säkra marknadsavkastningen.

Det har även gått att inkludera portföljerna Indexkapitalförvaltning som grundar sig på ett marknadsinriktat tankesätt och kombinerar aktie- och ränteinvesteringar i placeringsförsäkringar och gruppensionsförsäkringar som erbjuds av LokalTapiola Livbolag. Nu ändrar namnet på kapitalförvaltningsportföljerna och deras investeringsfilosofi blir ännu mer marknadsstyrd än tidigare. Portföljerna förvaltas fortfarande av LokalTapiola Kapitalförvaltning som hör till LokalTapiola-gruppen men namnet på kapitalförvaltningsportföljerna ändrar till Seligson & Co Kapitalförvaltning.

Det uppdaterade investeringskonceptet kompletterar utbudet som grundar sig på lösningar som utgår från ekonomisk syn. Portföljerna lämpar sig för kunder som strävar efter marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt.

– Vår strävan med de uppdaterade lösningarna är att erbjuda alla investerare den marknadsavkastning de förtjänar. Vår approach grundar sig främst på finansieringsteori och omfattande empiriska och akademiska undersökningar om hur marknaderna fungerar. Många investerare får inte den eftersträvade marknadsavkastningen eller en ännu högre avkastning än den och vi vill försöka ändra på det. Efter ändringen strävar vi i portföljerna Seligson & Co Kapitalförvaltning ännu tydligare än tidigare efter en marknadsavkastning enligt respektive portföljs riskprofil och genom att undvika onödiga kostnader, säger utvecklaren av det nya kapitalförvaltningskonceptet Sakari Jääskeläinen som är direktör vid LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Seligson & Co Fondbolag som hör till LokalTapiola-gruppen är en banbrytare inom indexinvestering i Finland. Bolaget har tiotals år av erfarenhet inom kostnadseffektiv passiv och marknadsstyrd investering. Enligt Jääskeläinen lämpar sig strävan efter marknadsavkastning mycket bra för många olika typer av investerare eftersom endast ett fåtal investerare kan systematiskt överträffa investeringsmarknaderna på lång sikt.

– I den marknadsstyrda investeringen koncentrerar vi oss på saker vi kan själv påverka, till exempel att hålla kostnaderna låga och riskhanteringen, i stället för att sträva efter överavkastning på marknaderna. Investeringslösningarna som finns att tillgå måste beaktas även i strävan efter att uppnå marknadsavkastning. Mångfalden av olika investeringslösningar har ökat betydligt med åren och alla indexfonder eller börsnoterade ETF-indexandelar uppfyller inte de krav vi ställer på högklassiga investeringsobjekt, säger Jääskeläinen.

– Inom vissa delområden eller på vissa marknaderna är indexfonderna eller ETF:s som finns att tillgå nödvändigtvis inte det bästa och kostnadseffektivaste alternativet i strävan efter att uppnå marknadsavkastning. Därför är expertisen och erfarenheten till nytta även i det praktiska utförandet. Vid marknadsstyrd investering krävs val av investeringsobjekt och en riskhantering som stöder valen lika mycket som vid investering som grundar sig på ekonomisk syn. Utöver traditionella indexfonder och ETF:s drar vi nytta av lösningar vars investeringsfilosofi är passiv men som till karaktären kan avvika från traditionella indexfonder. Det väsentliga är dock att även investeringarna i de här objekten är så kostnadseffektiva som möjligt.

Det finns fyra Seligson & Co Kapitalförvaltning-kapitalförvaltningsportföljer att välja mellan: Seligson & Co Kapitalförvaltning 25, Seligson & Co Kapitalförvaltning 50, Seligson & Co Kapitalförvaltning 75 och den nya portföljen Seligson & Co Kapitalförvaltning 100. Talet i namnet på portföljen hänvisar till aktievikten i en neutral situation.

Placeringsförsäkringar möjliggör skatteeffektivt investerande

Kapitalförvaltningsportföljerna Seligson & Co Kapitalförvaltning kan väljas att ingå i placeringsförsäkringar och gruppensionsförsäkringar som LokalTapiola Livbolag bjuder ut.

En placeringsförsäkring är en sparlivförsäkring avsedd för långsiktigt sparande. Du kan välja olika investeringsobjekt till försäkringsavtalet och att byta objekt inom avtalet orsakar inte skattepåföljder. Den influtna avkastningen beskattas först när du tar ut tillgångar från avtalet. Det går att investera både mindre och större belopp då det inte finns någon övre gräns såsom på till exempel aktiesparkonto.

Med en placeringsförsäkring kan man även trygga närstående. Vid dödsfall betalas tillgångarna till förmånstagaren som kunden valt.

Blev du intresserad av Seligson & Co Kapitalförvaltning? Läs mer på vår webbplats på här. På vår webbplats kan du även be oss kontakta dig om du är intresserad av att investera i våra investeringsportföljer.