Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandHälsa24.8.2023

Det upplevs vara svårt att få sjukvård i Nyland – speciellt tillgång till kompetent vårdpersonal oroar

Nylänningarna oroar sig mer över långa vårdköer, välfärdsområdets finansiering och tillgång till vårdpersonal än övriga finländare enligt enkäten Vardagsgranskning* som LokalTapiola låtit göra.

Mer än två tredjedelar (69 %) av invånarna på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde är oroade över den långa väntetiden för att få vård i akuta fall eller långa vårdköer till operationer. Dessutom är hälften(50 %)  av respondenten oroade för tillgängligheten av läkare, skötar och annan vårdpersonal. I övriga Finland är andelen oroade 39 %.

Med en försäkring kan man gardera sig mot överraskande kostnader. Var fjärde nylänning har tecknat en eller ämnar teckna en frivillig sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring för att snabbare få vård.

Den offentliga sjukvården erbjuder ett omfattande skydd åt alla. Med en frivillig försäkring kan man komplettera det offentliga skyddet och många nylänningar anser den vara viktig, konstaterar Timo Rajala, affärsverksamhetsdirektör på LokalTapiola Nyland.


Det är en utmaning då behovet av mentalvårdtjänster har ökat. LokalTapiola Nyland har sedan 2019 donerat 220.000 euro till olika projekt och organisationer med focus på den mentala hälsan på sitt verksamhetsområde. Vi borde alla satsa mera för att befrämja den mentala hälsan och välfärden på vårt verksamhetsområde, uppmuntrar Rajala.

Bekanta dig med de olika produkter LokalTapiola Nyland erbjuder (direkt länk).

*Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 5 567 finländare varav 300 på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde under tiden 4-30.1.2023. Enkäten genomfördes av företaget Kantar Public i Gallup Forum. Felmarginalen för undersökningsresultaten för LokalTapiola Nyland del är cirka +/- 5,6 procentenheter.