Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet31.3.2023

LokalTapiola Nyland donerar 70 000 euro till förmån för lokal trygghet och miljöprojekt

LokalTapiola Nyland donerade 30.3.2023 totalt 70 000 euro till fyra lokala organisationer för att understöda lokal trygghet och miljöprojekt. I vårens donationer uppmärksammades lokal vardagstrygghet både till sjöss och på land samt ett miljöprojekt för att förbättra havets tillstånd.


Sedan 2019 har LokalTapiola Nyland understött lokala organisationer med 325 000 euro. Våren 2023 doneras totalt 70 000 euro och mottagarna är Borgå Sjöräddare rf, Porkala Sjöräddare, Metsäkylän VPK och Pitkäpää fiskelag.

- Vi vill som ett lokal bolag göra en stark insats till förmån för vårt verksamhetsområde. Vi hjälper och understöder på många olika nivåer, säger Erik Valros verkställande direktör på LokalTapiola Nyland.

Borgå Sjöräddare rf. får en donation på 25 000 euro för reparation och service på räddningsbåt.

”Med donationen har vi kunnat grundreparera vår räddningsbåt PV LähiTapiola Uusimaa. Den kommer nu i många år att vara en pålitlig farkost som kan användas i utmanande förhållanden. Borgå Sjöräddares verksamhetssäsong börjar i april då isen gått och fortsätter fram till slutet av oktober” –Pauli Tarna, ordförande.

Porkala Sjöräddare rf. i Kyrkslätt får en donation på 15 000 euro för att utbilda mannskapet i nödförstahjälp på sjön, anskaffa av förstahjälpsförnödenheter,  och stabiliserande kikare samt för grundreparation på farkostens motor.

”LokalTapiola Nylands donation stöder vår beredskap och verksamhet. Vi kan nu förkovra vår manskaps färdigheter i förstahjälp till sjöss och anskaffa utvidgad förstahjälpsutrustning. Dessutom kommer vi att anskaffa nya stabiliserande kikare för att snabbare kunna lokalisera nödställda. Vår räddningsbåts motor kommer också att grundrepareras för att förbättra driftssäkerheten.” –Aki Kaisla, ordförande.

Klaukkalan Metsäkylän VPK, Nurmijärvi får en donation på 25 000 euro för anskaffningen av manskapsfordon.

”Med donationen får vi möjligheten att anskaffa brandkårens första manskapsfordon för att transportera manskapet till och från utryckningar, utbildnings- och upplysningstillfällen samt övningar och läger. Fordonet utrustas även med ett befolkningsalarm med vilket man kan vid behov ge ett allmänt alarm eller varningsmeddelande.” –Ricardo Battilana, viceordförande.

Pitkäpää fiskelag i Pernå får 10 000 euro för att förverkliga miljöprojektet med att slå vassa i Pernåviken.

”Med hjälp av donationen kan vi nu färdigställa vass-projektet vi påbörjat. Målet med projektet är att förbättra vattenkvaliteten och fiskarnas, fåglarnas och småorganismernas livsomgivning i Pernåviken genom att förminska på belastningen från vassen –Olavi Kailari, styrelsens ordförande.

Livstrygghet lokalt

Medlen i dispositionsfonden har överförts från LokalTapiola Nyland vinst och man granskar varje år möjligheten att göra donationer till allmännyttiga organisationer. Bolaget har tillsatt en arbetsgrupp bestående av både representation från förvaltningsrådet, styrelsen, operativa ledningen och personalen.

- Vi är ett lokalt, av kunderna ägt ömsesidigt bolag. Med dessa donationerna, vill vi understöda och befrämja trygghet och förbättra närmiljön på vårt verksamhetsområde, till förmån för alla invånare, tillägger Valros.

Utöver donationerna från dispositionsfonden understöder och sponsorerar LokalTapiola Nyland såväl idrott som kulturverksamhet med mindre summor.

Tilläggsuppgifter:

LokalTapiola Nyland
Erik Valros, verkställande direktör, 050-360 3792, erik.valros@lahitapiola.fi
Ritva Pihlaja, styrelsemedlem, 0400-895 140, ritva.pihlaja@vanhapihlaja.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, 040-500 6030 christoffer.wickholm@lahitapiola.fi

Borgå Sjöräddare rf.
Pauli Tarna, ordförande, 040-845 6110, pauli.tarna@gmail.com

Porkala Sjöräddare rf.
Aki Kaisla, ordförande, 040 1691 333, aki.kaisla@live.fi

Metsäkylän VPK
Ricardo Battilana, viceordförande, 050-321 1008, battilana.ricardo@gmail.com

Pitkäpää fiskelag
Olavi Kailari, styrelsens ordförande, 0400-840 320, olavi.kailari@lawkailari.fi