Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet20.3.2023

Flest glasskador sker på motorvägarna och dess accelerationsramper

LokalTapiola ersätter cirka 50 000 skador på bilrutor varje år. Antalet skador som vi ersätter har ökat kontinuerligt. På våren blir vägarna bara och stenar och dubbar på vägen ökar skaderisken. Om du får ett stenskott i vindrutan, lönar det sig att låta reparera den genast.

– Det verkar som om folk är mera medvetna om risken för skador på bilrutor än tidigare. I och med att vintrarna har blivit mildare och vägarna ofta är bara under vintern kan stenar och dubbar som slungas från däcken skada vindrutan. Det är även vanligare med finteknik i bilrutorna vilket för sin del kan ha ökat intresset att förbereda sig, säger LokalTapiola Nylands bilskadegranskare Ville Mäki.

Glasskador är den näst vanligaste fordonsskadan som ersätts från LokalTapiolas kaskoförsäkringar. Mera allmänna är bara bilräddnings- dvs. bogseringsskadorna, som ersätts för våra kunder från kaskoförsäkringen. De senaste åren har vi årligen ersatt cirka 50 000 reparationer och byten av vindrutor och övriga rutor på bilar. Av dessa sker nästa 2 500 på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde. De flesta skador sker på motorvägarna och på accelerationsfilerna till dessa.

– Under de senaste tio åren har antalet ersatta skador på bilrutor ökat rejält. En del av detta förklaras med vår ökade marknadsandel och att allt fler bilister vill ha en bilförsäkring som även innehåller en glasförsäkring. Antalet bilar i trafiken har också ökat. Det syns dock inga tecken på att det relativa antalet skador skulle minska, så det är bra att vara medveten om skaderisken speciellt på våren, säger LokalTapiola Nylands marknadsföringschef Christoffer Wickholm.

I försäkringsbolagens ersättningstjänster och på verkstäderna är den mest stressiga säsongen för skador på bilrutor vanligen mars-maj.

– Många kanske tänker att om de har fått ett litet stenskott i vindrutan så lönar det sig inte att reparera det före vinterdäcken har bytts. En av orsakerna till skador på bilrutor är dubbar som lossnat från vinterdäck och slungas i trafiken. Man ska dock inte skjuta på att låta reparera en spricka, för om sprickan blir mera omfattande och rutan måste bytas, kan reparationen bli mycket dyrare och mer tidskrävande, säger Mäki.

Det är också alltid mer hållbart med tanke på miljön att låta reparera än att byta rutan.

Små sprickor är lätta att reparera – prislappen för skadorna har stigit

En spricka i vindrutan som ser harmlös ut kan störa sikten för föraren och till exempel blända speciellt när vårsolen skiner. På våren när temperaturen varierande ligger på båda sidorna om noll, kan det leda till att skadan spricker ytterligare när vibrationer och tryck riktas mot rutan under körning.

- I regel kan ett stenskott till storleken av ett två euros mynt ännu repareras. Har skadepunkten hållits ren så lämnar det i allmänhet inget synligt spår efter reparationen. Efter ett stenskott kan man genast skydda sprickan genom att till exempel lägga en tejpbit för att hindra att smuts eller vägsalt kommer i sprickan, tipsar Mäki.

Enligt LokalTapiolas skadestatistik har reparationskostnaderna för skador på bilrutor stigit under 2020-talet. Priset för att reparera en spricka kan ännu lämna under en hundring, men priset på byte av bilruta kan röra sig från ett par hundra till en bra bit över tusen euro. Ju mer teknisk och sällsyntare rutan är desto dyrare blir det att byta rutan.
Christoffer Wickholm säger att speciellt rutorna i nyare bilar har säkerhets- och komfortteknik, vilket höjer reparationskostnaderna. Därför vill man oftast ha en glasförsäkring för nyare bilar.

– På nya bilar finns olika sensorer, detektorer och kameror som är kopplade till vindrutorna, som till exempel automatiskt reglerar lamporna, ventilationen och säkerhetsanordningarna, såsom körfältsassistansen. Om rutan spricker och den måste bytas ska även tekniken i rutan omkalibreras. Ju längre bilens egna, originalruta håller, desto bättre fungerar helheten, även om reparatörerna ofta är mycket kunniga, säger Mäki.

Tilläggsuppgifter:
Ville Mäki, bilskadegranskare, LokalTapiola Nyland, 040-751 9487, ville.maki@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef LokalTapiola Nyland, 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi