Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandHälsa20.3.2023

Hälften av nylänningarna kan förstahjälp

LokalTapiola ordnar i år 10 000 Hjälteskolningar för femteklassare i samarbete med Röda Korset Första hjälpen. Av skolorna på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde har 148 femteklassare deltagit i utbildningen hittills i år.

Internationella undersökningar* visar att cirka 40-60 procent av dem som drabbats av hjärtstillestånd inte fått den hjälp de behövt. LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning belyser ärendet ur finländarnas synpunkt. Enligt resultaten från enkäten säger ** varannan respondent i LokalTapiola Nylands område att de kan ge hjärt-lungräddning (54 %) och öppna andningsvägarna (48 %), om personen inte andas.

I enkäten undersöktes även i övrigt finländarnas förmåga att agera i en situation där en annan person behöver första hjälpen.
– Även om utbildningar, kunskaper och färdigheter i första hjälpen har ökat, finns det brist på dem som vågar hjälpa i en situation där hjärt-lungräddning behövs. Detta är ett olyckligt fakta och ett globalt fenomen. Många vuxna säger att de är rädda för att göra något fel eller litar inte på sina kunskaper i första hjälpen. Vissa säger att de låser sig i en verklig situation, berättar utbildningschef Minna Sihvo hos Röda Korset Första hjälpen.

Vid sidan av sitt arbete forskar Sihvo i hur vi kan dra nytta av teknik och digitala kunskaper i första hjälpen utbildningar. Hon är särskilt intresserad av känslor som forskningsobjekt.

– Vi finländare har en stark vilja att hjälpa och vi har ganska bra kunskaper i första hjälpen på befolkningsnivå. Men det finns fortfarande ett stort behov av utbildning. Det är viktigt att övertyga människor om att de är bra och kan, säger Sihvo.

Femteklassare är entusiastiska och duktiga på att ge första hjälpen

Enligt enkäten Vardagsgranskning tror nio av tio invånare i Nyland (91 %) att de kan kalla på hjälp i en nödsituation, där en annan människa behöver hjälp samt vet hur nödcentralen kan hjälpa. Enligt Sihvo är de viktigaste kunskaperna i första hjälpen just att ringa nödnumret 112 och att våga hjälpa.

– Det är mycket fint att första hjälpen lärs ut redan från tidig ålder. Femteklassare är riktigt bra på att ge första hjälpen. De är entusiastiska, skickliga och lyssnar noga – och kanske saknar ängslan som de vuxna har: tänk om jag inte kan, säger Sihvo.

- Första hjälpen som ges av en person som är först på plats kan ha stor inverkan på huruvida personen som behöver hjälp ska klara sig. Det är viktigt för oss att vara med och stöda barnens kunskaper i första hjälpen, konstaterar verkställande direktör Erik Valros i LokalTapiola Nyland.
LokalTapiola Nyland stöder första hjälpen utbildningarna som ordnas för 300 femteklassare i regionen i år. Hjälteskolningarna genomförs i klassrummet under lärarens ledning och en utbildare hos Röda Korset Första Hjälpen är med via distanskontakt. Som läxa får deltagarna lära resten av sin familj att ge första hjälpen vid medvetslöshet och hur man använder appen 112 Suomi.

Det är knappast någon slump att resultaten från enkäten Vardagsgranskning visar att barnfamiljer tror mer på sina kunskaper än genomsnittet.

Faktaruta:
Vad är Hjälteskolning?

• LokalTapiola har redan utbildat 150 000 hjältar sedan år 2016.
• LokalTapiola Nyland har redan stött första hjälpen utbildningen för 4 700 femteklassare.
• I år utbildas femteklassare och LokalTapiolas kundföretag samt samarbetspartner i hjärt-lungräddning riksomfattande runtom i Finland.
• Utbildningarna verkställs i samarbete med Röda Korset Första hjälpen.
• Ytterligare uppgifter på adressen www.sankarikoulutus.fi

Tilläggsuppgifter:
Minna Sihvo, utbildningschef, Röda Korsets Första hjälpen, minna.sihvo@redcross.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, LokalTapiola Nyland, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi

* Länk till undersökningen: https://rdcu.be/cZg2n


**LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 5 567 personer 4–26.1.2023. Antalet respondenter på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde var 333. Enkäten genomfördes av Kantar Public. Felmarginalen för hela landet är cirka +/- 1,3 procentenheter och för LokalTapiola Nylands område cirka +/- 5,3 procentenheter.