Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet17.3.2023

Checklista då en närstående avlider

Att förlora en anhörig är en svår upplevelse som alla av oss går igenom någon gång i livet. Utöver sorgearbetet är det en hel del saker som behöver tas hand om och flera beslut som behöver fattas - allt från att planera begravning eller minnesstund till att hantera såväl juridiska som ekonomiska frågor.

LokalTapiola Österbottens affärsområdesdirektör Johan Back har nyligen förlorat en nära anhörig och har allt detta i färskt minne. Ta del av Johans minneslista över vad som bör tas hand om i samband med att en anhörig går bort.  Vi hoppas att dessa tips kan underlätta den svåra situationen och ge mer tid till sorgearbetet.

 1. 1.

  Anmälan om dödsfall - om den anhöriga avlider på sjukhus eller vårdanstalt meddelar sjukhuset eller anstalten informationen om patientens dödsfall till befolkningsregistret. Ifall dödsfallet sker annanstans skall polisen kontaktas genom att ringa 112. De anhöriga skall meddela den avlidnes arbetsgivare om dödsfallet, liksom också disponenter och hyresvärdar. Kom även ihåg att avsluta den avlidnes kundförhållanden hos t.ex. el- och telekombolag.

 2. 2.

  Ämbetsbetyg eller utdrag ur befolkningsregistret, där dödsfallsdagen framgår behövs för att kunna sköta den avlidnes försäkrings- eller fastighetsärenden. Ämbetsbetyget eller utdraget fås från församlingen eller magistraten.

 3. 3.

  Har den avlidna en livförsäkring bör ett dödsfallsintyg levereras till livförsäkringsbolaget. Intyget fås från läkaren som bekräftat dödsfallet.

 4. 4.

  Försäkringsbolaget och banken får automatiskt uppgifter om dödsfallet från befolkningsregistret. I och med dödsfallet kan kontanter inte lyftas från bankkontot, men den avlidnes betalningar från kontot kan skötas. För skötsel av bankärenden behövs ämbetsbetyg, där släktskap framkommer eller testamente.

 5. 5.

  Såvida den avlidne lyft förmåner från FPA (t.ex. folkpension eller moderskapspenning) bör dödsfallet även anmälas till FPA.

 6. 6.

  Familjepension skall sökas från FPA eller från den avlidnes arbetspensionsbolag.

 7. 7.

  Bouppteckning skall uppgöras inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen bör den avlidnes tillgångar och skulder samt arvtagare och testamentstagare framkomma. Bouppteckning kan uppgöras själv men även t.ex. via juridiska byråer eller en del banker. Bouppteckningen skall lämnas in till skattemyndigheten.

 8. 8.

  Kontakta en begravningsbyrå och kom överens om hur begravningen skall ordnas.

Kom även ihåg att det redan i yngre ålder, medan du ännu är frisk och vid ditt sinnes fulla bruk, det bra att fundera på vem som vid behov kan och har möjlighet att sköta dina ärenden. Du kan exempelvis drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall som gör att du själv inte klarar av att ta hand om dina försäkrings- och bankärenden. Se till att alla nödvändiga fullmakter finns och att de är uppdaterade enligt aktuella uppgifter.