Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten Livstrygghet 12.2.2023

”Personalen är företagets viktigaste resurs”

Arbetsgivare har mycket att vinna på att ta hand om personalens välmående. De anställda är företagens värdefullaste resurs, betonar LokalTapiola Österbottens experter Timo Salomaa, Johanna Aulankoski och Mika Mäkisalo.

Om personalen mår bra bidrar det även till att hålla arbetsförmågan och produktiviteten hög. Förutom på det rent mänskliga planet ligger det också i arbetsgivarens ekonomiska intresse att måna om personalen. En sjukfrånvarodag beräknas i snitt kosta ett företag 350 euro. Arbetsgivaren kan minimera frånvarodagarna genom förebyggande åtgärder, men också genom att säkerställa snabb vård när olyckan eller sjukdomen trots allt är framme.

För arbetsgivare är det främst den förebyggande vården samt arbetsolycksfallsförsäkringarna som är lagstadgade. Arbetsolycksfallsförsäkringar ger skydd om en anställd skadar sig vid ett olycksfall i arbetet eller insjuknar i en yrkessjukdom. Vissa olycksfall är dock inte ersättningsbara från den lagstadgade försäkringen och en del åkommor kan bero på andra typer av sjukdomar. Ett problem för företagen är att sjukfrånvaro resulterar i stora kostnader. Produktiviteten lider även när en orolig anställd till exempel väntar på att få tid för att undersöka en knöl eller har ont och väntar på en knäoperation. En arbetsförmågaförsäkring kompletterar företagshälsovården och ersätter kostnader för undersökningar och vård av sjukdomar och olycksfall i Finland.

Frivilliga arbetsförmåga- och sjukvårdsförsäkringar i ett nötskal

  • stärker arbetsförmågan genom att garantera vård i ett tidigt skede

  • underlättar nyrekrytering

  • knyter anställda till företaget

  • gör budgeteringen lättare

  • minskar sjukfrånvarokostnader

– Sjukfrånvaron kan ofta minskas genom att säkerställa att arbetstagaren får rätt vård i ett så tidigt skede som möjligt, säger Mika Mäkisalo , kundchef på LokalTapiola Österbotten.

Företag och organisationer med flera än fem anställda erbjuds en arbetsförmågaförsäkring för hela personalen. LokalTapiola Österbottens kundchef Timo Salomaa jobbar specifikt med dessa företag, från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Salomaa berättar att försäkringarna kan byggas upp så att de förutom läkararvoden även täcker till exempel psykologisk och fysikalisk vård som vanligtvis inte hör till en sjukkostnadsförsäkring. I vissa fall kan man även inkludera läkemedel.

Företag som har denna typ av försäkring får fritt välja arbetsplatshälsovård, men samarbetet mellan LokalTapiola och Mehiläinen är extra tätt. Via appen HälsoHjälpen kan man snabbt få hjälp av distansläkare, förnya recept eller vid behov boka en tid till en läkarmottagning. LokalTapiola Österbotten har lösningar för alla typer av företag och organisationer. Företag med fem eller fler anställda kan till exempel få en försäkring som även täcker gamla sjukdomar.

– Det finns även många bra och individuella alternativ för mindre företag, säger företagstjänsterådgivare Johanna Aulankoski .

Att erbjuda frivilliga sjukvårdsförsäkringar kan även vara en fördel i rekryteringsammanhang. Av de personalförmåner arbetsgivare erbjuder är en omfattande företagshälsovård klart och tydligt den mest uppskattade förmånen, enligt en undersökning som LokalTapiola beställt av Kantar TNS .

– Det är ett bra sätt att belöna kunnig personal och sådana nyckelpersoner som man vill hålla fast i. Frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder är betydande konkurrensfaktorer inom vissa branscher. För arbetstagaren är det lätt att se det ekonomiska värdet i sådana förmåner, säger Mika Mäkisalo.
En viktig aspekt med försäkringarna är också att de underlättar budgeteringen genom att det blir lättare att förutse personalkostnader.

Vill du höra mera om hur du kan hjälpa din personal att må bättre?

Ring oss på tel 06 534 2000 eller fyll i dina kontaktuppgifter här , så hör vi av oss snart.