<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten Livstrygghet 19.12.2022

Österbotten: Annika Tidström ny ordförande för förvaltningsrådens ordförande

Annika Tidström har fungerat som ordförande för LokalTapiola Österbottens förvaltningsråd sedan år 2018. Nu är hon också nyvald ordförande för samtliga LokalTapiolas förvaltningsråds 19 ordförande. Det är en post hon kommer att inneha under de kommande två åren, 2023-2024.

- Det händer mycket inom försäkringsbranschen just nu och LokalTapiola utvecklas och moderniseras i snabb takt. Jag tror att det blir två väldigt spännande år och det känns bra att vi i Österbotten kommer att kunna påverka utvecklingen och föra fram våra intressen via våra tre årliga ordförandemöten. På dessa möten deltar även samtliga styrelseordföranden och verkställande direktörer och jag vill utveckla vårt samarbete till att bli ännu mera interaktivt, säger Annika Tidström .

- Som ordförande kommer jag även att ha möjlighet att påverka vilka teman vi ska behandla på våra ordförandemöten. En fråga som är oerhört viktig för oss i Österbotten är förstås tvåspråkigheten och den kommer alltid att ligga högt uppe på min prioriteringslista. Det är viktigt för oss att alla våra tjänster ska fungera lika bra på svenska som på finska, säger Tidström.

Förvaltningsrådets uppgifter

Alla ömsesidiga bolag inom LokalTapiola-gruppen har ett eget förvaltningsråd, vars medlemmar består av bolagets ägarkunder. Medlemmarna i ett förvaltningsråd väljs av bolagsstämman och till deras uppgifter hör bl.a. att övervaka bolagets förvaltning och att besluta om antalet ledamöter i styrelsen.

LokalTapiola Österbottens förvaltningsråd representerar kunderna, dvs ägarna, och är deras möjlighet att göra sin röst hörd och att påverka bolagets verksamhet och utveckling. Förvaltningsrådet är representativt för LokalTapiola Österbottens 82 000 ägarkunder när det kommer till språk, ålder, kön, bostadsort, yrke osv.

- Jag har varit ordförande för LokalTapiola Österbottens förvaltningsråd i fyra år och det är otroligt intressant att vara med och se hur ett försäkringsbolag utvecklas till att vara något utöver ett traditionellt försäkringsbolag. Vårt mål är att vara ett livstrygghetsbolag och en vän i vardagen för våra ägarkunder. Det känns väldigt meningsfullt att jobba för ägarna och att föra fram deras röst på det här sättet, säger Tidström.

Ägarviljan hos LokalTapiola Österbottens ägarkunder ligger som grund för förvaltningsrådet arbete och ett exempel på hur ägarviljan syns i konkreta beslut är till exempel nyheten om att bolaget inte kommer att höja priserna under år 2023.

- Stora beslut som det här har ofta sin grund i ägarviljan. Via förvaltningsrådet och mig går ärendet vidare till styrelsen, som sedan fattar beslut i frågan. Ledningsgruppen är sedan de som i praktiken verkställer beslutet, berättar Tidström.
Förvaltningsrådets ordförande jobbar även nära både vd och styrelse, men har ingen påverkningsmöjlighet eller beslutsmakt i styrelsen.

- Jag har snarare en övervakande roll på bolagets styrelsemöten och ser till att en god förvaltningssed upprätthålls inom bolaget. Det blir allt starkare kontroll och strängare regelverk för bolag inom försäkrings- och finansbranschen, så det här är en viktig fråga, säger Tidström.

Annika Tidström

  • 47-årig trebarnsmamma

  • bor delvis i Vasa, delvis i Pargas med sin sambo

  • professor i strategi vid School of Management på Vasa universitet

  • föreläser bl.a. om strategi i praktiken, konflikthantering och ledning av förändring

  • snowboardåkare som även gillar hantverk, bl.a. att måla gatuborstar och stöpa ljus

  • njuter av stugliv och att vara på sjön