Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet27.11.2022

Goda nyheter för LokalTapiola Österbottens ägarkunder - försäkringspremierna stiger inte under år 2023

LokalTapiola Österbottens styrelse har beslutat att inte höja försäkringspremierna för år 2023. På så sätt tar bolaget på sig att bära det kostnadstryck som inflationen orsakar. Detta handlar om att tillmötesgå kunderna i en situation då många andra kostnader stiger.

Prissättningslösningen gäller skadeförsäkringar där försäkringsgivaren är LokalTapiola Österbotten. Bolaget har en liten del kunder, vars försäkringspremier kommer att höjas i enlighet med deras försäkringsvillkor.

I största delen av försäkringsavtalen påverkas prisförändringar även av en indexhöjning, som i sin tur beror på förhöjda utgifter. Denna indexförhöjning kommer även att utelämnas för den stora majoriteten av försäkringarna under år 2023. Beslutet innebär att försäkringspremierna inte kommer att höjas för år 2023 samt att bolaget tar på sig att bära det kostnadstryck som inflationen orsakar. Försäkringspremierna kommer således vara de samma som under år 2022 för de flesta kunder, bortsett från några få undantag.

Beslutet har påverkats av den utmanande situation som många befinner sig i med anledning av energikrisen, kriget och den stigande inflationen. Något motsvarande beslut har inte fattats tidigare. LokalTapiola Österbotten har en märkbar marknadsandel inom sitt verksamhetsområde, vilket betyder att prissättningsbeslutet kommer att ha en inverkan på ca 80 000 österbottniska försäkringskunders försäkringspremier.

- LokalTapiola Österbotten är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket betyder att samtliga försäkringstagare är ägare i bolaget. Bolagsformen innebär att vi inte har, det för aktiebolag typiska, behovet att dela ut vinst åt aktieägare. Med prissättningsbeslutet vi fattat, styr vi den förmögenhet som ackumulerats i bolaget till förmån för alla våra försäkringstagare i form av lägre försäkringspremier. Enligt vår interna uppskattning kommer beslutet att minska våra försäkringspremier med ca 1,5 miljoner euro, konstaterar LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka.

- Vårt bolag har rötter som går djupt i det egna landskapet. Vi har verkat i över 150 år och under den tiden har våra kunder betalat försäkringspremier, varav en del använts till att säkerställa förutsättningarna för framtida framgång. Vår affärsverksamhet är långsiktig och ansvarsfull. Bolagets starka balans möjliggör att vi i denna situation, som är utmanande för såväl våra ägarkunder som samhället i stort, kan vara tillmötesgående och på så sätt underlätta situationen samtidigt som vi främjar den regionala livskraften, säger Sunabacka.

Tilläggsinformation:
Joel Sunabacka, direktör, LokalTapiola Österbotten. Tel. 040 7594 062
E-post: joel.sunabacka@lahitapiola.fi