Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenSäkerhet28.9.2022

LokalTapiola Österbotten donerar 50.000 € till den lokala räddningsverksamheten

LokalTapiola Österbotten flyttar årligen över en del av vinsten till en dispositionsfond. Ur fonden görs donationer till lokala, allmännyttiga föreningar och samfund och i år uppgår summan till totalt 250.000 euro.

Under våren har ungefär hälften av summan delats ut, bl.a. till Vasa universitet och till den svenskspråkiga Sekasin-chatten. Den här veckan delades ytterligare 50.000 euro ut till frivilliga brandkårsföreningar och sjöräddningsföreningar.

- Genom våra donationer vill vi stöda sådan verksamhet som är viktig för alla österbottningar och dit räknar vi absolut de frivilliga brandkårerna och sjöräddarna. Frivilliga brandkåren är oftast först på plats vid en brand, speciellt på glesbefolkade områden, och det är viktigt att deras verksamhet finns kvar även i framtiden. Därför vill vi framförallt stöda deras ungdomsverksamhet, säger LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka.

- Donationen från LokalTapiola möjliggör att vi kan ta vår ungdomsverksamhet till nästa nivå. Vi hoppas att fler ungdomar i Älvbyarna med omnejd blir intresserade av vår verksamhet och kommer med på våra övningar, säger Jonas Öist från Skatila FBK.

Även för Larsmo brandmannaklubb är donationen ett välkommet tillägg i kassan.

- Larsmo brandmannaklubb har en mycket aktiv ungdomsavdelning som har behov av bidrag så att vi kan ordna givande övningar och läger för ungdomarna. Via dessa lär de sig att bli ansvarskännande medborgare som kan en hel del om första hjälpen och brandsläckning, säger Jan-Ole Haglund från Larsmo brandmannaklubb.

Även sjöräddningsföreningarna skapar stor trygghet i vårt samhälle och deras verksamhet är av största betydelse för hela regionen. I Österbotten finns fem sjöräddningsföreningar; Kaskönejdens Sjöräddarförening, Molpe Sjöräddare, Vasa Sjöräddarförening, Jakobstads Sjöräddare och Gamlakarleby Sjöräddare och samtliga fem föreningar fick motta en donation i år.

- Donationen har en stor betydelse för vår operativa verksamhet i synnerhet och största delen av pengarna kommer att gå till bränslekostnader. Under de senaste åren har både det stigande elpriset och andra förhöjda utgifter försvårat vår dagliga verksamhet, säger Erkki Virta från Kaskönejdens Sjöräddarförening.

I valet av donationsmottagare har LokalTapiola Österbottens kunder haft en central roll.

- Vi vill involvera våra kunder i urvalsprocessen, så de har haft möjlighet att lämna in förslag på föreningar som de anser är lämpliga kandidater för en donation. Vi fick in över 100 förslag i år och vår styrelse har på basen av dessa valt ut donationsmottagarna, säger Sunabacka.

Följande FBK-föreningar och sjöräddningsföreningar mottog donationer år 2022:

 • Kaskönejdens Sjöräddarförening

 • Gamlakarleby Sjöräddare

 • Molpe Sjöräddare

 • Jakobstads Sjöräddare

 • Vasa Sjöräddningsförening

 • Esse FBK

 • Kaarlelan VPK

 • Larsmo brandmannaklubb

 • Nedervetil FBK

 • Oravais brandmannaklubb

 • Skatila FBK

 • Wörå FBK

 • Vasa FBK

 • Norra Korsholms FBK

 • Kristinestads brandmannaklubb

 • Lappfjärd FBK

 • Dragnäsbäck FBK