Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandHälsa4.7.2022

Stort behov av mental chat på svenska

LokalTapiolas regionbolag Nyland, Sydkusten och Österbotten gör en storsatsning för en tvåspråkig Sekasin-chat. De gångna pandemiåren och kriget i Ukraina har ökat behovet av mentalt stöd för unga.

Många organisationer kämpar med bristande resurser och hinner därför inte besvara alla samtal och chattmeddelanden. De tre regionbolagen på LokalTapiolas tvåspråkiga områden har även noterat att det inte finns tillräckligt med tvåspråkig service och har därför tillsammans donerat totalt 75 000 euro till Sekasin-chatten för att utveckla servicen till att omfatta även svenskspråkiga ungdomar.

- Vi har i flera år drömt om att utveckla vår tjänst att bli tvåspråkig och nu kan vi konkret göra upp en plan för att lansera Sekasin-chatten även på svenska. Via chatten kan ungdomar anonymt och med låg tröskel diskutera med Sekasins frivilliga, professionella (stöd)personer, säger verksamhetsledare Satu Raappana på Sekasin-Kollektivet.

Behovet av en chatt som inger hopp och är ett stöd för den ungas mentala hälsa är enorm. År 2021 har Sekasin-chatten fått över 170 000 kontakter.

- Med hjälp av LokalTapiolas donation har vi nu möjligheten att öppna chatten även på svenska. Planerna är att öppna den svenska chatten på hösten, säger Raappana.

- Vi tre regionbolag vill tillsammans främja välmående bland unga och ge dem en kanal där de kan diskutera sina känslor, säger Erik Valros, verkställande direktör på LokalTapiola Nyland. Som starkt tvåspråkiga aktörer noterade vi att det inte finns en tjänst med låg tröskel för de unga som har svenska som modersmål.

Sekasin-chatten är ett riksomfattande diskussionsforum för 12-29-åringar. Via chatten kan de unga anonymt diskutera frågor som de grubblar över.

- Ungdomar behöver stöd och positiva signaler mer än någonsin nu efter två år med pandemirestriktioner som begränsat deras möjligheter till sociala kontakter. Vi arbetar mycket med förebyggande verksamhet och genom vår donation vill vi erbjuda stöd med låg tröskel till så många ungdomar som möjligt och på det sättet kan vi förhoppningsvis minska risken för psykiska problem längre fram, säger Valros.

Tilläggsuppgifter:
Satu Raappana, 040-840 6681, verksamhetsledare, Sekasin Kollektiet, satu.raappana@sekasin.fi
Erik Valros, 050-360 3792, toimitusjohtaja, LähiTapiola Uusimaa, erik.valros@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, 040-500 6030, markkinointipäällikkö, LähiTapiola Uusimaa, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi