Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet8.6.2022

LokalTapiola Österbotten donerar 60 000 euro till Vasa universitet

Bakgrunden till donationen är LokalTapiola Österbottens målsättning att förbättra regionens välmående, livskraft och sysselsättning.

LokalTapiola Österbotten donerar 60 000 euro till Vasa universitets medelanskaffning.

- Vasa universitet och LokalTapiola Österbotten har ett gemensamt mål i att stöda den regionala utvecklingen, skapa välmående samt höja regionens och hela landets livskraft. Vi är mycket glada över donationen till vår utbildning och forskning, säger Vasa universitets rektor Jari Kuusisto.

- Vasa universitet har en central roll i att utbilda och förse regionen med kunnig arbetskraft samt stärka livskraften och tillväxten, säger LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka.

- Satsningar som strävar efter att öka Österbottens livskraft är en oerhört viktig del av vår strategi. Tillsammans med regionens övriga aktörer kan vi skapa välmående, höja sysselsättningen, tillväxten och konkurrenskraften i regionen, säger Sunabacka.

- Vi är ett lokalt, kundägt bolag och därför vill vi göra gott för det lokala samhället. För oss innebär sammhällsansvar att vi aktivt deltar i utvecklingen av den region där vi själva också är verksamma, säger Sunabacka.

Målet med Vasa universitets medelanskaffningskampanj är att samla ihop 5−7 miljoner euro från privata finansiärer inom ramen för statens motfinansieringsprogram. Varje donerad euro (upp till max 11 miljoner euro) kan ge upp till 2,5 euro i motfinansiering från staten. En annan viktig målsättning med medelanskaffningskampanjen är att bygga långsiktiga och strategiska patnerskap.

På bilden från vänster: LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka, Vasa universitets kontaktdirektör Harry Linnarinne och Vasa universitets rektor Jari Kuusisto.