Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenArbetsliv18.3.2022

Joel Sunabacka är ny verkställande direktör för LokalTapiola Österbotten

LokalTapiola Österbottens styrelse har utnämnt ekonomie magister Joel Sunabacka till ny verkställande direktör för bolaget.

Joel Sunabacka tillträder som verkställande direktör för LokalTapiola Österbotten. Han tar sig an uppgiften efter att ha arbetat vid Ålandsbanken som tillväxt- och utvecklingsdirektör samt bankdirektör i Vasa.
LokalTapiola Österbottens nuvarande verkställande direktör Pasi Haarala har utnämnts till verkställande direktör för LokalTapiola Livbolag i Esbo.

– Joel valdes bland annat på grund av hans starka kompetens inom personalledning, utmärkta interaktionsfärdigheter, mångsidiga erfarenhet av finansbranschen, strategiska kunnande och tvåspråkighet. Joel känner till särdragen i Österbottens verksamhetsområde och kan på ett framgångsrikt sätt lotsa vårt vinnarteam i arbetet att skapa livstrygghet för våra kunder, säger LokalTapiola Österbottens styrelseordförande Sami Kulla.

– Jag är mycket entusiastisk över denna möjlighet eftersom jag lärt mig känna bolaget och dess kompetenta personal under min tidigare karriär. Att erbjuda personlig och lokal betjäning samt att på ett heltäckande sätt ta hand om våra kunders livstrygghet är en konkurrensfördel för oss även i fortsättningen. Utöver att vi erbjuder försäkringar för egendom och hälsa vill vi även hjälpa våra kunder att skapa ekonomisk beredskap. I rollen av ett bolag som ägs av kunderna stöder vi välbefinnandet i Österbotten även i fortsättningen, säger LokalTapiola Österbottens kommande verkställande direktör Joel Sunabacka.

Det slutgiltiga datumet för när Sunabacka tar över rollen som LokalTapiola Österbottens vd klarnar i ett senare skede.

  • Ålder: 34

  • Utbildning: Ekonomie magister

  • Arbetserfarenhet: Flera uppgifter vid Ålandsbanken, bl.a. bankdirektör i Vasa (2014-2022), LokalTapiola Österbotten (2012-2014)

  • Hobbyn: fotboll, padel och futsal – idrott och tävlande ligger mig varmt om hjärtat