Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandLivstrygghet7.2.2022

Nyland: Livstrygghets sedan 1892

För 130 år sedan beslöt Östra Nylands Lantbruksgille att det bör grundas en egen brandstodsförening i landskapet för att det fanns ett brett missnöje mot de höga försäkringspremierna.

Skadeförebyggande verksamheten allt sedan begynnelsen

Den 6 februari 1892 hölls Östra Nylands Brandstods förenings konstituerande möte i Borgå, på Societetshuset. Mötet beslöt då att en del av premieinkomsten skall användas till brandförebyggande arbete. Från den dagen började vi vårt arbete att försäkra och förebygga skador. Förr i tiden åkte våra ombud runt i byarna, knackade dörr och sålde brandförsäkringar. Vi fick nya ägarkunder och försäkringspremier. Under årens lopp har vi reparerat och återuppbyggt många eldhärjade torp i bygden.

Samhället utvecklades och många innovationer uppfanns. På vägarna började det rulla bilar, i husen installerades värmesystem och vattenrör. Nya näringsbranscher uppstod, jordbruket utvecklades till mer effektivt med allehanda maskiner. Välståndet växte och man skaffade kylskåp, tv, datorer, mobiltelefoner med mera. Det uppstod nya risker man ville försäkra.

Försäkringarna utvecklades då nya risker uppstod

Allt sedan 1892 har även vi utvecklat oss och lanserat produkter, med vilka vi kan täcka de nya riskerna som uppstått. Med en 130 årig erfarenhet står det skadeförebyggande arbetet fortfarande nära vårt hjärta. För oss som ett ömsesidigt bolag, är det viktigast att våra ägarkunder inte drabbas av skador, utan att vi tillsammans kan förebygga dem. Men – ifall det händer en skada så finns vi till, för Dig.

Under de här åren har vårt namn ändrat flera gånger och vi har genomgått flera fusioner. Idag betjänar vi dig i vår nät- och telefontjänst samt på våra kontor. Trots att världen förändrats har vi hållit fast i våra principer - vårt arbete att säkra Din trygghet fortsätter.

LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag är ett sjävlständigt lokalt försäkringsbolag och en del av LokalTapiola-gruppen. Verksamhetsområde sträcker sig från Lovisa i öster till Ingå i väst och rundar huvudstadsregionen.