Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet15.12.2021

LokalTapiola Österbottens miljöstipendie på 10.000 € delas mellan tre mottagare

Klimatförändringarna syns redan konkret i Österbotten, till exempel genom stormar, skogsbränder och översvämningar och på LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt - även ur miljöaspekt.

- Tillsammans kan vi aktivt försöka bromsa klimatförändringen och därför har vi grundat ett årligen återkommande miljöstipendie på 10.000 euro. Vi tror att det finns föreningar som har en konkret idé, men som saknar finansiering för sitt projekt och där vill vi hjälpa till, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

Miljöstipendiet kunde under hösten sökas av icke-vinstdrivande föreningar som är verksamma inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde, till exempel för att finansiera lokala miljöprojekt med syfte att bromsa klimatförändringarna genom att arbeta för minskad energiförbrukning, hållbara transporter, naturens mångfald eller för att öka medvetenheten om klimatfrågor.

- Det här är första året stipendiet delas ut och vi är väldigt glada över att vi fick in närmare 30 ansökningar. Det visar att det finns ett intresse för miljöfrågor och konkreta miljöprojekt i de österbottniska föreningarna. I år valde vi att fördela stipendiesumman mellan tre olika mottagare, säger Haarala.

Finlands svenska 4H /Svenska lantbrukssällskapens förbund – Hållbarhetsveckan

Finlands svenska 4H har under två års tid jobbat aktivt med att etablera Hållbarhetsveckan i Österbotten. Veckan har fått stor spridning och engagerat många aktörer och nu vill föreningen ta nästa steg och kombinera Hållbarhetsveckan med sin barn- och ungdomsverksamhet. Hållbarhetsveckan ordnas igen hösten 2022 och syftet är att stöda barn och unga i konkreta åtgärder för en mer hållbar framtid samt öka allmänhetens medvetenhet om klimatfrågor. Projektet ska ge barn och unga över hela Österbotten, från Kristinestad i söder till Karleby i norr, möjlighet och utrymme för deras hållbarhetsaktioner.

Rädda Kaitsjön r.f.

Föreningen har som målsättning att bevara Kaitsjön i Terjärv som en levande sjö. Det sker via insamlingar och diskussionstillfällen samt att genom vassbekämpning och muddring motverka att sjön inte växer igen. Stipendiepengarna går till införskaffandet av en vassklippare med räfsa för att bekämpa den rikliga växtligheten i sjön.

Oravais Fiskargille r.f.

Fiskarnas gamla lekplatser växer igen av övergödning och landhöjning och föreningen har i årtionden kämpat för att fisken ska kunna behålla sina gamla vägar där de lekt  i århundraden. Stipendiepengarna går till projektet Kuljuplumsens renovering, bl.a. muddring, bortgrävning av gammal vass, sand och sten samt materialbyte för att ersätta slammet som samlats.