Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet15.9.2021

LokalTapiola Österbotten donerar 100.000 € till österbottniska föreningar

LokalTapiola Österbotten flyttar årligen över en del av vinsten till en dispositionsfond. Ur fonden görs donationer till lokala, allmännyttiga föreningar och samfund och i år uppgår summan till 100 000 euro och fördelas mellan 17 olika föreningar.

I valet av donationsmottagare har LokalTapiola Österbottens kunder haft en central roll.

- Vi ville involvera våra kunder i urvalsprocessen, så österbottningarna hade i våras möjlighet att lämna in förslag på föreningar som de ansåg var lämpliga kandidater för en donation. Vi fick in närmare 130 förslag och vår styrelse har på basen av dessa valt ut donationsmottagarna, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

I år hade vi tre olika fokusområden för donationerna - de frivilliga brandkårernas verksamhet, aktörer som arbetar med proaktivt stöd för mentalt välmående samt aktörer som arbetar med natur-, närmiljö- och klimatförändringsfrågor.

 • Kaarlelan VPK

 • Bosund FBK

 • Purmo FBK

 • Wörå FBK

 • Dragnäsbäck FBK

 • Närpes Brandklubb

 • Psykosociala föreningen Träffpunkten (Malax)

 • Psykosociala föreningen Primula (Kristinestad)

 • Psykosociala föreningen Svalan (Närpes)

 • Karlebynejdens närståendevårdare

 • Vasanejdens närståendevårdare

 • Kokkolan 4H

 • Kälviän 4H

 • Dagcenter Hyddan, Nykarleby

 • Vaasan Maanpuolustusnaiset

 • Andelslaget Solrutten

 • Österbottens Kriscenter Valo

- LokalTapiolas donation möjliggör att vi kan fortsätta driva vår vänstugeverksamhet, som kan vara veckans höjdpunkt för många av våra besökare. Den bidrar även till att vi kan skapa ett varierat och givande program, som både gynnar den psykiska hälsan, skapar gemenskap och livar upp vardagen”, säger Isabel Flemming från Psykosociala föreningen Träffpunkten i Malax.

Även för Andelslaget Solrutten är donationen ett välkommet tillägg i kassan.

- Tack vare LokalTapiolas donation kan vi på Andelslaget Solrutten förbättra sjösäkerheten i de österbottniska båtrutter som upprätthålls av lokala aktörer. Syftet är att utvidga arbetet till att omfatta flera hundra kilometer båtrutter i vattenområdet i Korsholm, Vasa, Malax och Korsnäs, säger ordförande John Erickson.

Genom donationerna vill LokalTapiola Österbotten vara med och påverka det lokala samhällets livskraft och trygghet.

- Vi vill vara med i det lokala samhället och stöda sådan verksamhet som är viktig för oss alla. För oss är det viktigt att till exempel stödja brandkårsverksamheten för ungdomar för att säkerställa den lokala tryggheten samt den fortsatta FBK-verksamheten. De frivilliga brandkårerna är oftast de som är först på plats vid en brand, speciellt på glesbefolkade områden, och det är viktigt att deras verksamhet finns kvar även i framtiden, säger Haarala.

- Många av föreningarna arbetar också för att skapa ökat välmående och trygghet för utsatta personer och deras verksamhet är av stor betydelse för hela regionen och speciellt för dessa människors framtid. Vi läser dagligen om nedskärningar i den här typen av verksamhet och därför vill vi bidra på det sätt vi kan. Samhällsansvar är en central del av värdegrunden i vårt bolag och ekonomiskt stöd är ett konkret vi kan förverkliga det på, säger Haarala.

- Pengarna kommer gå oavkortat till renoveringen av Hyddans kök, vilket bidrar till att flera klienter kommer kunna göra sin rehabilitering på Hyddan, samt att vi längre fram kommer kunna servera större mängder mat. Denna summa har en stor betydelse för Hyddans kommande renovering, säger Benita Eriksson, verksamhetsledare på Dagcentret Hyddan.