Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Ekonomi 2.12.2021

Alandia planerar att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd till LokalTapiola

Alandia har undertecknat en avsiktsförklaring med LokalTapiola om att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd jämte kundrelationer till LokalTapiola. Affären innebär inga förändringar för berörda kunders försäkringsskydd och kunderna behöver inte vidta åtgärder.

För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande av Finansinspektionen och båda parters bolagsstämmor.

Ikraftträdelsedagen för affären är avsedd att äga rum den 1 juli 2022. Personalen som hanterat Alandias lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd överförs som gamla arbetstagare och blir LokalTapiolas anställda fr.o.m. samma datum.

-Vi är mycket glada över att ha ingått en avsiktsförklaring med just LokalTapiola gällande försäljningen av vårt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd. LokalTapiola betonade redan tidigt i säljprocessen vikten av en smidig övergång för både kunder och personal. Vi har haft ett bra samarbete med bolaget tidigare, då vi sålde vårt personligt olycksfalls- och reseförsäkringsbestånd till dem. I den tidigare överlåtelsen tog LokalTapiola ansvar för både kunder och personal på ett föredömligt sätt. Försäljningen av det lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbeståndet är en fortsättning för vår strategi att bli ett renodlat sjöförsäkringsbolag med visionen att bli en ledande europeisk sjöförsäkringsspecialist, säger Alandias VD Tony Karlström .

LokalTapiola är en kundägd finanskoncern som säljer försäkringstjänster. LokalTapiola-gruppens produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkringar, investerings- och spartjänster. LokalTapiola servar sina kunder lokalt på svenska och finska.

-LokalTapiola servar företagskunder lokalt i hela Finland och genom köpet av Alandias olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd stärker vi vår position på Åland. Efter förvärvet kan vi betjäna åländska företagskunder mer heltäckande än tidigare genom vårt breda produktutbud, vår geografiska täckning och vårt omfattande nätverk av experter och partners”, säger LokalTapiolas affärsverksamhetsdirektör för lagstadgade personförsäkringar Juho Vilokki .