Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Livstrygghet 22.3.2024

Finländarnas intresse för luftvärmepumpar ökade i och med energikrisen – efter den kalla vintern är det dags att serva apparaten för att förebygga skador

Av LokalTapiolas senaste enkät framgår att det finns en luftvärmepump i allt fler hem i Finland. Särskilt de ägare för vilka det är första sommaren som pumpen används ska kontrollera att kondensvattnet leds bort problemfritt när pumpen ställs om till kylfunktion.

Luftvärmepumpens utedel på husets gård.

Fler än en tiondel av finländarna har skaffat en luftvärmepump till hemmet eller stugan under de senaste två åren, framgår av enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra. Nästan en fjärdedel av respondenterna som bor i egnahemshus berättar att de skaffat en pump.

På enkäten som genomfördes av bolaget Verian svarade 1 092 personer*.

Försäljningen av luftvärmepumpar ökade kraftigt efter Rysslands attack mot Ukraina i början av 2022 och efter att energipriserna steg. Enligt Suomen lämpöpumppuyhdistys SULP:s statistik ökade försäljningen av värmepumpar med totalt över 50 procent år 2022.

Om du har köpt en luftvärmepump inom de senaste två eller tre åren är det nu dags för underhåll, säger Jussi Riikonen som är utvecklingschef för förebyggandetjänster hos LokalTapiola.

Det lönar sig att låta en yrkesperson serva luftvärmepumpen minst vart tredje år för att förebygga skador och förlänga livslängden. Den kalla vintern tog hårt på luftvärmepumparna och efter en lång uppvärmningsperiod är våren den bästa tiden att serva pumpen före sommarvärmen. Det är också bra att serva pumpen om den inte har använts under vintern, till exempel i sommarstugan.

Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik är den vanligaste skadan på luftvärmepumpar ett internt bräckage eller en funktionsstörning, vars genomsnittliga skada är nästan tusen euro. Skaderisken minskar också genom regelbunden grundrengöring av filtren, vilket du kan göra själv med hjälp av dammsugaren.

Det lönar sig att rengöra pumpen minst en gång i månaden, eftersom ett filter som är fullt av damm minskar pumpens effekt. Rengör också regelbundet gallret i utomhusenheten.

För de som har köpt en luftvärmepump först nu under den aktuella uppvärmningsperioden lönar det sig också att vara särskilt försiktig i det skedet när pumpen ställs om till kylfunktion.

– I början av kylsäsongen lönar det sig att kontrollera att inomhusenhetens kondensvatten obehindrat och lätt kan rinna bort. Om det är problem med vattenavrinningen och vatten från pumpen rinner ut på golvet, kan orsaken till exempel vara för liten lutning eller att kondensvattnets avrinningsrör har stockat och då lönar det sig att kontakta en reparatör. Om man inte märker ett läckage kan skadan bli stor, säger Timo Ekholm som är LokalTapiolas utvecklingschef för hemförsäkring.

Om du däremot tänker köpa en ny luftvärmepump för att kunna kyla under sommaren, lönar det sig att fundera på placeringen av utomhusenheten så att inte snö från taket faller på den på vintern.

– När pumpen till exempel placeras vid husgaveln eller på en annan skyddad plats så slipper du mycket besvär, eftersom hemförsäkringen i allmänhet inte ersätter skador som orsakas av fallande snö, säger Riikonen.

Fem tips för att förebygga skador på luftvärmepumpen:

  • Rengör filtren i inomhusenheten. Rekommendationen är att rengöra dem en gång per månad. Du kan använda dammsugare och skölja med vatten.

  • Filtren i inomhusenheten bör bytas då och då. Rekommendationen är med två års mellanrum.

  • Rengör regelbundet gallret i utomhusenheten. Skräp och grenar som fastnat i propellern kan skada anläggningen.

  • Se till att kondensvattnet kan rinna ut genom avledningsröret. Om det är problem med vattenavrinningen lönar det sig att omedelbart utreda och åtgärda orsaken.

  • Låt en yrkesperson serva apparaten minst vart tredje år.

* Respondenterna ombads välja olika alternativ, vilka åtgärder eller anskaffningar i anslutning till energieffektivitet de hade gjort i sitt hem eller i sin sommarstuga under de senaste två åren. De som svarade på enkäten representera befolkningen över 18 år i Finland (exklusive de som bor i landskapet Åland). Enkäten besvarades av 1 092 personer under perioden 12–19.1.2024. Intervjuerna samlades på Kantar Forum. Felmarginalen för resultaten är cirka + 3,0 procentenheter.