Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Hälsa 19.4.2024

Sättet att sköta hälsoärenden i LokalTapiola ändrar – HälsoHjälpen förnyas och betjäningen koncentreras till nättjänsten

Personkunderas tjänster för att sköta hälsoärenden blir en del av tjänsterna för att sköta övriga försäkringsärenden. Förnyelsen beror på en allmän förändring i kundbeteendet och på behovet att utveckla de digitala tjänsterna. Allt fler använder distanstjänster och kunderna vill gärna sköta sina ärenden digitalt. Framöver är den nya tjänsten för personkunder en självbetjäningskanal och kunderna kan smidigt få direktfaktureringstillstånd redan före läkarbesöket.

Det nya konceptet gör det möjligt för personkunder att ansöka om direktfaktureringstillstånd till sig själv eller till sina minderåriga barn före läkarbesöket. Det här förutsätter att kunden har LokalTapiolas Hälsoförsäkring, det vill säga en sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring, och att hen inte har självrisk kvar. Beroende på symtomen, hänvisas kunden till ett samtal med en distansläkare eller till att beställa tid till en läkare hos vår hälsovårdspartner. Om kunden ännu har självrisk kvar, kan hen själv beställa tid till en läkare och söka ersättning i efterhand.

Det är även lättare än tidigare för kunden att uppsöka en läkare via vårdinrättningens tjänster. Kunden loggar då först in i vår hälsovårdspartners nättjänst, i vilken hen hänvisas till LokalTapiolas tjänst för att söka direktfaktureringstillstånd. En kund som tidigare varit tvungen att först själv betala kostnaderna, kan i fortsättningen identifieras som LokalTapiola-kund i vårdinrättningens tidsbeställningstjänst, varvid kunden betalar det avtalsenliga priset för besöket och fakturan skickas direkt till LokalTapiola. Om kunden har LokalTapiolas reseförsäkring som gäller för inrikesresor, kan hen visa upp reseförsäkringskortet. Då skickas fakturan direkt till LokalTapiola.

Tidigare gav sjukskötarna i tjänsten HälsoHjälpen kunderna hälsoråd och bedömde deras vårdbehov. Vid behov hänvisades kunden till en distansläkare eller så beställde man en tid åt kunden för besök på en mottagning. I och med den nya tjänsten för personkunder upphör chattjänsten i HälsoHjälpen och tjänsten blir en självbetjäningskanal för våra kunder. Det blir lättare att sköta ärenden när man på förhand får veta om ersättningsbarheten och kunden kan gå direkt till tidsbeställningen eller chattläkartjänsten hos vår hälsovårdspartner när hen fyllt i formuläret för förhandsuppgifter. Ett undantag är företags- och lantbrukskunderna. De beställer själv tid hos vår hälsovårdspartner och betalar själv kostnaderna varefter de kan söka ersättning. Alternativt kan de söka direktfaktureringstillstånd före läkarbesöket genom att ringa ersättningstjänsten. HälsoHjälpen finns fortfarande kvar som en applikation men den hänvisar kunden till nättjänsten där ärendena sköts i fortsättningen. Den förnyade HälsoHjälpen inkluderar tillsvidare HälsoHjälpens telefontjänst i sin nuvarande form. Telefontjänsten betjänar måndag–fredag kl. 8–17. Förnyelsen sker alltså stegvis.

Om kunden stöter på problem i tjänsten (till exempel om kundens försäkring av någon orsak inte syns i tjänsten och kunden därmed inte kan välja den), kan kunden alltid betala själv för besöket och därefter söka ersättning i LokalTapiolas nättjänst. Kunden kan även ringa LokalTapiolas ersättningstjänst på vardagar kl. 8–17 för att söka direktfaktureringstillstånd före läkarbesöket. Då behöver hen inte själv betala för besöket utan fakturan skickas direkt till LokalTapiola.

Läs mer om förnyelsen