Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
22.3.2024

Ny verksamhet i LokalTapiola – belöningstjänstebolaget leds av toppexperter inom området

Nya LokalTapiola Belöningstjänster Ab erbjuder företag belöningslösningar, till en början personalfonder och tillhörande belöningssystem. Bolagets leds av en grupp toppexperter inom området.

Två anställda promenerar genom kontorets lobby med bärbara datorer i händerna. En trappa syns i bakgrunden.

LokalTapiolas utbud av tjänster ökar med ett nytt affärsområde när LokalTapiola Belöningstjänster inleder sin verksamhet under våren och sommaren. Det nya bolaget erbjuder LokalTapiolas kunder planering av belöningssystem, tjänster för att grunda och förvalta fonder enligt personalfondslagen samt bedömning av hur effektfulla belöningssystemen är.

LokalTapiola Belöningstjänster ägs av och är dotterbolag till LokalTapiola Livbolag. Enligt Livbolagets verkställande direktör Pasi Haarala, finns det mycket potential i den nya landvinningen.

– Belöningstjänsterna är ett betydande och väntat komplement till vårt utbud och de är ett utmärkt tillägg till LokalTapiola-gruppens sortiment när det gäller personförsäkringar för företag. Det finns också utrymme för tillväxt i belöningstjänster eftersom mindre än en procent av de kvalificerade företagen använder en personalfond för att belöna personalen, säger Haarala.

Det nya bolaget är också ett viktigt steg för LokalTapiola Kapitalförvaltning som spelar en nyckelroll när det gäller att förvalta tillgångarna i personalfonderna.

– Nya kundrelationer inom personalfonder och gruppension ger även nya möjligheter att öka kapitalförvaltningsverksamheten. Ett större utbud av tjänster hjälper oss att stärka vår ställning inom företagskunder, säger kapitalförvaltningskoncernens verkställande direktör Samu Anttila.

Ett erfaret team leder belöningstjänsterna

Lasse Mäkinen inledde 18.3 sitt arbete som verkställande direktör för det nya belöningstjänstenbolaget. Mäkinen, som är en av Finlands mest erfarna experter inom personalfonder, gick över till LokalTapiola från Evli-koncernen. Mäkinen har tjugo års erfarenhet av personalfonder och anknytande belöningssystem, vilka han känner till grundligt både vad gäller lagstiftningen och tillämpningspraxis.

– Att använda personalfonder som en del av företagens belöningssystem har ökat sedan den övergripande reformen av lagstiftningen som genomfördes i början av 2011. Medvetenheten om att personalfonder är kostnadseffektiva och kan tillämpas på ett flexibelt sätt har ökat, vilket även lett till att antalet fonder har ökat snabbt. Hittills har över 460 personalfonder grundats i Finland så länge personalfondslagen varit i kraft. Jag tror att antalet fonder kommer att öka fortsättningsvis och ge ett betydande mervärde till LokalTapiolas nuvarande och kommande kunder.

Tjugoandra april börjar Kalle Voutilainen somansvarig direktör för förvaltningstjänsterna för personalfonder och Jaakko Hänninen som ansvarig direktör för konsulttjänsterna för belönande. Voutilainen har över tio års erfarenhet av fondförvaltningstjänster och Hänninen över femton års erfarenhet av belöningssystem. Terhi Nystén inledde 19.3 sitt arbete med specifikationen av förvaltningssystemen. Nystén har tidigare arbetat som expert på applikationer i bolag inom finansbranschen och även som en del av teamet för personalfondernas förvaltningstjänster.