Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Livstrygghet 28.3.2024

Förra våren fick många en tråkig överraskning i cykelförrådet hos sitt bostadsaktiebolag – så här skyddar du din cykel mot tjuvar

I fjol var april den månad då man upptäckte mest cykelstölder i bostadsaktiebolagens förråd. Det lönar sig att satsa på ett ordentligt cykellås även när cykeln förvaras i ett låst förråd.

Varas leikkaa pyöränlukkoa auki leikkurilla.

I fjol märktes starten på vårens cykelsäsong som en topp i LokalTapiolas skadestatistik. April var den månad under året då man upptäckte mest stöldskador i cykelförråd, källarskrubbar och motsvarande förvaringsutrymmen som hör till bostaden. Antalet skador hölls dock relativt stort ändra fram till hösten och medelskadan var drygt tusen euro under hela året.

Medelskadan för cykelstölder har ökat av att elcyklar blivit allt vanligare.

– Även om cykeln förvaras i ett förråd, lönar det sig att låsa den så att cykelramen är fastlåst i en fast konstruktion med ett starkt lås. Tjuven behöver då kraftigare verktyg och mer tid vilket gör det svårare att stjäla cykeln. LokalTapiolas utvecklingschef för förebyggande tjänster, Jussi Riikonen , påminner om att hemförsäkringen inte ersätter stölder av olåsta cyklar även om cykelförrådet är låst.

Enligt Finanssialas uppgifter ersatte försäkringsbolagen år 2022 sammanlagt cirka 15 000 cykelstölder. Antalet cykelstölder som anmäldes till polisen var 17 300.

Cykelåkning förväntas bli allt vanligare när staten, städerna och kommunerna satsar på att minska utsläppen från trafiken och främja användningen av cykel. Enligt en utredning från år 2022 var till exempel andelen färder som gjordes med cykel i Helsingfors 9 procent av alla färdmedel. Staden har dock som mål att öka andelen till 20 procent före utgången av år 2030.

Samtidigt har den genomsnittliga storleken på nya bostäder minskat, vilket framhäver betydelsen av bostadsaktiebolagens gemensamma cykelförråd. Vad gäller förebyggandet av cykelstölder så spelar planeringen av förvaringsutrymmena i fastigheterna och bostadsaktiebolagens åtgärder en allt större roll, säger Riikonen.

– Bostadsaktiebolagen kan förebygga stölder genom att satsa på fasta cykelställ och se till att de gemensamma förvaringsutrymmena är låsta på ett lämpligt sätt. Det är sällan det finns spår av inbrott på dörrar till gemensamma utrymmen, vilket kan till exempel bero på att någon i misstag lämnat dörren öppen eller låtit obehöriga komma in i utrymmena. En effektiv övervakning hjälper givetvis till att förebygga skador men det viktigaste är att du kommer ihåg att stänga och låsa dörrarna som leder till gemensamma utrymmen.

Packa ner dina saker ordentligt i förråd med nätväggar

Enligt LokalTapiolas skadedata är cykeln den vanligaste saken som stjäls från förråd och motsvarande förvaringsutrymmen i bostadsaktiebolag. Utöver cyklar är till exempel kläder, kappsäckar, verktyg och idrottsutrustning saker som ofta stjäls från förvaringsutrymmen.

Särskilt saker som förvaras i förråd med nätväggar ska packas ner så att de är så gömda som möjligt och inte väcker tjuvarnas uppmärksamhet.

– Det lönar sig till exempel att packa ner elverktyg i lådor så att de inte är synliga. Trasiga föremål lönar det sig att föra direkt till återvinningsstationen eftersom de kan väcka tjuvarnas uppmärksamhet i onödan. Det är också värt att satsa på ett ordentligt lås i förråd med nätväggar.

Vid inbrott i förråd är det exempelvis bostadsaktiebolaget som ansvarar för reparationen av dörrar och dörrposter. Fastighetsförsäkringen ersätter inte boendes egendom utan den är försäkrad i hemförsäkringen.

Enligt säkerhetsföreskrifterna för hemförsäkringen är det inte tillåtet att förvara värdefull egendom eller egendom som lockar till stöld, till exempel konstföremål eller smycken, i bostadsspecifika källar- eller vindsförråd, i garaget eller i ett annat förråd. LokalTapiolas hemförsäkring ersätter hemmets lösegendom som förvaras på de här platserna upp till 5 000 euro.

– Det är förstås viktigt att beakta egendomens värde i pengar men du ska inte heller förvara saker som har ett affektionsvärde i bostadsaktiebolagets förvaringsutrymmen. Affektionsvärdet går nämligen inte att ersätta.

Kom ihåg åtminstone det här när du förvarar din cykel i bostadsaktiebolagets utrymmen:

  • När du köper en cykel, skriv ner de viktigaste uppgifterna som behövs för att identifiera den: märke, modell, storlek och serienumret som finns på ramen. Spara även inköpskvittot.

  • Lås cykeln så att cykelramen är fastlåst med ett ordentligt lås i en fast konstruktion alltid när det är möjligt. Finanssiala har en lista på

    stöldtestade cykellås.

  • Stäng dörren till cykelförrådet och försäkra dig om att den går i lås. Låt inte utomstående komma in i bostadsaktiebolagets utrymmen.

  • Se till att din hemförsäkring gäller och att maximiersättningen är tillräcklig för din cykel.