Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk5.12.2023

Väderförsäkring, vad är det? En ny typ av försäkring uppmuntrar lantbrukarna och odlarna att förbereda sig på extrema väderförhållanden

Extrema väderförhållanden såsom perioder av torka och störtregn påverkar lantbrukens verksamhet även i Finland. Väderförsäkringar kan motivera lantbrukarna och odlarna att skydda sig mot risker, säger Sami Myyrä som är chefspecialist vid LokalTapiolas lantbruksaffärsverksamhet.

Lantbrukarnas och odlarnas risk att råka ut för extrema väderförhållanden har ökat i hela världen. I Finland är klimatförändringarnas konsekvenser för lantbruket tudelad: å ena sidan kan växtperioden vara längre och varmare, å andra sidan kan hetta och torka orsaka problem även i Finland.

– Extrema väderförhållanden utgör ett allt större hot mot lantbruken, vilket betyder att vi i rollen av ett försäkringsbolag måste utveckla metoder för att hjälpa lantbrukarna och odlarna att anpassa sig till de förändrade väderförhållandena. För oss är det viktigt att ta fram lösningar för att begränsa klimatförändringar och anpassa sig till dem. I det här arbetet är kundernas, det vill säga ägarnas åsikter mycket viktiga, säger Sami Myyrä som är chefspecialist vid LokalTapiolas lantbruksaffärsverksamhet.

LokalTapiola har under hösten 2023 utarbetat en enkät till lantbrukarna och odlarna för att utreda deras intresse för väderförsäkringar, det vill säga så kallade parametriska försäkringar. Enkäten är en del av undersökningsprojektet PIISA i vilket LokalTapiola deltar tillsammans med 11 andra europeiska organisationer och som koordineras av Meteorologiska institutet.

– Lantbruken behöver nya och fördomsfria försäkringar mot väderrisker. Det finns inte ännu väderförsäkringar på den finska marknaden men vi undersöker för närvarande lantbrukarnas intresse för sådana. Vi vill vara med och trygga försörjningsberedskapen i Finland även i fortsättningen, säger Myyrä.

Väderförsäkringar motiverar att skydda sig mot risker

Dagens lantbruksförsäkringar grundar sig på ersättningar för skador som redan skett. Den nya typen av väderförsäkring erbjuder på förhand bestämda försäkringsersättningar när det inträffar ett fenomen eller en händelse som avtalet omfattar. Fenomenen som försäkras beror på försäkringens karaktär och kundens val.

– Bevisandet av meteorologiska fenomen kan grunda sig på Meteorologiska institutets mätningar eller uppgifter från lantbrukets egen väderstation. I undersökningen utreder vi om lantbrukarna och odlarna vill att mättningarna grundar sig på offentliga mätstationer eller kundernas egna väderstationer, säger Myyrä.

En stor fördel med väderförsäkringar är att ersättningarna betalas snabbt.

– Väderförsäkringar uppmuntrar till att skydda sig mot risker eftersom ersättningen kan fås även om skadan inte skett. Det lönar sig alltså att försöka förebygga skador. Förebyggande verksamhet är extremt viktigt när det gäller riskhanteringen på lantbruk.

Utmaningen med väderförsäkringar är att i vissa fall korrelerar det mätbara meteorologiska fenomenet inte med skadorna den försäkrade upplever.

– Det kan till exempel bero på avståndet mellan mätstationen och kunden. Det går nödvändigtvis inte att ha nederbördsmätare på lantbrukarens eller odlarens alla åkrar utan man måste nöja sig med en gårdsspecifik mätning.

Exempel på försäkring mot torka

Exakt vad är det frågan om? Sami Myyrä ger ett exempel:

– Om lantbruksföretagaren råkar ut för en situation där det från den första dagen i maj inte regnar på hundra dagar, får hen en försäkringsersättning för skada orsakad av torka. Skadan inspekteras inte separat på gården.

Ersättningsnivån som lantbrukaren eller odlaren valt påverkar priset på försäkringen.

– Om lantbrukaren vill, kan hen ändra datumet då räkningen börjar och längden på torkperioden. Även de här ändringarna påverkar priset på försäkringen.