Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
19.4.2024

LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags bolagsstämmor 10.5.2024

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags (LokalTapiola Skadebolag) och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags (LokalTapiola Livbolag) ordinarie bolagsstämmor hålls fredagen 10.5.2024 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

LokalTapiola Skadebolags stämma börjar klockan 13.00 och LokalTapiola Livbolags stämma börjar klockan 14.30.

LokalTapiola Skadebolags bolagsstämma behandlas ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

LokalTapiola Livbolags bolagsstämma behandlas ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Rätt att delta i bolagsstämmorna har bolagets delägare, som i LokalTapiola Skadebolag är försäkringstagarna och i LokalTapiola Livbolag utöver försäkringstagarna även garantiandelsägarna. Försäkringstagarens rätt att delta kräver att denne har en gällande försäkring i bolaget, vilken tecknats senast under det föregående kalenderåret.

Bekanta dig med kallelserna till bolagsstämmorna och ärenden som behandlas på stämmorna:

LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma
LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Anmälan till bolagsstämmor

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen 3.5.2024 kl. 16.00 .

Du kan anmäla dig till bolagsstämman:

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden. Vänligen skicka en eventuell fullmakt per e-post till yhtiokokous@lahitapiola.fi eller per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Bolagsstämmor/Juridiska ärenden och compliance, 02010 LÄHITAPIOLA.

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen 3.5.2024 kl. 16.00.