Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
29.5.2024

LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen lämnar sin uppgift i slutet av juni

LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen har meddelat att han lämnar sin uppgift som LokalTapiola-gruppens chefdirektör 30.6.2024. Koponen kommer att ha en rådgivande roll i gruppen fram till slutet av år 2024. Gruppens affärsverksamhetsdirektör Pekka Antikainen tar tillfälligt hand om de operativa uppgifterna som hör till LokalTapiola-gruppens chefdirektör och bolagsgruppsdirektör Jari Eklund sköter tillfälligt ordförandeskapen i styrelserna för Skadebolaget och Livbolaget. Processen för att anställa en ny chefdirektör påbörjas i juni.

LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

"Juha Koponen började som LokalTapiola-gruppens chefdirektör år 2020 och har framgångsrikt lett gruppen under en tid av exceptionellt stora förändringar i verksamhetsmiljön. Coronapandemin, Rysslands anfallskrig och en betydande kostnadsinflation är alla händelser som skett under hans tid som chefdirektör. Under Koponens ledning har LokalTapiola vuxit som ett livstrygghetsbolag och gruppen har lyckats erbjuda nästan 1,8 miljoner kunder trygghet för hälsa, investeringar och egendom samtidigt som bolagen gjort flera omfattande systemuppdateringar. Gruppen har en stabil ställning på marknaden. Chefdirektören som efterträder Juha Koponen får leda en stark grupp som är under konstant utveckling. Det är fint att Juha stannar hos oss som rådgivare till årets slut", säger Anssi Keinänen som är ordförande för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags förvaltningsråd och ordförande för samarbetsutskottet.

"Min uppgift som chefdirektör i LokalTapiola har varit en mycket givande period i min arbetskarriär. Jag vill tacka alla kunder, samarbetspartners och intressentgrupper. Jag vill även rikta ett varmt tack till de härliga och kompetenta livstrygghetsexperterna i vår grupp för deras utmärkta arbete och engagemang för att erbjuda den bästa kundbetjäningen i branschen. Vi har tillsammans lyckats stärka och utveckla LokalTapiola som en finansgrupp som tror på lokal närvaro och som på ett omfattande sätt bidrar till och främjar välbefinnandet i Finland. LokalTapiola har konsekvent ökat, utvecklat och främjat särskilt sin digitala förmåga och sitt hållbarhetsarbete. Jag är stolt över vad vi uppnått. Det är nu dags för mig att ge budkavlen vidare och koncentrera mig på andra saker i livet”, säger Juha Koponen.

Förvaltningsrådens samarbetsutskott startar i juni processen för att anställa en ny chefdirektör. Gruppens affärsverksamhetsdirektör Pekka Antikainen tar tillfälligt hand om de operativa uppgifterna som hör till chefdirektören och bolagsgruppsdirektör Jari Eklund sköter tillfälligt ordförandeskapen i styrelserna för Skadebolaget och Livbolaget.