Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Miljö19.6.2024

LokalTapiolas klimatdonation fortsätter: 300 små och medelstora företag deltar i det populära klimatprogrammet år 2025

LokalTapiolas nya klimatdonation till Centralhandelskammaren ger till och med 300 små och medelstora företag, som är i början av sitt klimatarbete, möjlighet att kostnadsfritt delta i Centralhandelskammarens klimatprogram år 2025.

LokalTapiola har gett en donation som säkerställer att klimatprogrammet även verkställs år 2025. I Centralhandelskammarens klimatprogram får företagen praktisk utbildning, verktyg och expertstöd för att räkna koldioxidavtryck, handledning i hur de kan vidta åtgärder för att effektivt minska utsläppen samt en möjlighet att sträva efter koldioxidneutralitet.

År 2024 sökte cirka 300 företag till klimatprogrammet av vilka drygt 200 valdes med.

– Det var glädjande att se att klimatprogrammet väckte så stort intresse bland små och medelstora företag. Det finns helt tydligt ett behov för detta. Därför ville vi möjliggöra en fortsättning på programmet – för en ännu större grupp, säger LokalTapiolas direktör för företagsaffärsverksamheten Veikko Salonen.

Klimatarbetet kan ge konkurrensfördelar och kostnadsinbesparingar

Enligt Centralhandelskammarens enkät berättar cirka 90 procent av de finländska företagen att de redan har vidtagit klimatåtgärder.

– Små och medelstora företag har vilja men nödvändigtvis inte kompetens, resurser eller krafter att göra hållbarhets- och klimatarbete. Centralhandelskammaren har lång erfarenhet av utbildning i klimatfrågor för företag och deras klimatprogram är ett lätt sätt att kostnadsfritt delta i detta arbete, säger Salonen.

– De som deltagit i programmet har tackat för det praktiska verkställande av programmet och för det direkta sambandet med affärsverksamheten. Deltagarna har varit mycket engagerade och programmet har gett många konkret hjälp och verktyg för att synliggöra deras klimatarbete. Hittills har redan 60 företag räknat sitt koldioxidavtryck, berättar tjänstedirektör Mari Hakkarainen från Centralhandelskammaren.

Små och medelstora företag kan ansöka om att delta i klimatprogrammet på Centralhandelskammarens webbplats 19.6.–30.9. Programmet startar i januari 2025. Deltagandet kräver inte att företagen är kunder hos LokalTapiola eller medlemmar i en handelskammare och Centralhandelskammaren bestämmer självständigt de företag som väljs ut för att delta i programmet. Målet är att få med företag från många olika branscher runtom i Finland.

Centralhandelskammaren ordnar ett informationsinslag 30.8 för de som är intresserade av klimatprogrammet. Läs mer och sök med till programmet här.