Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet10.7.2024

Nästan en femtedel av finländarna undviker att resa till ett resmål när där är som hetast – ”Fundera på vilken typ av resa du vill ha före du bokar den”

Hetta och markbränder i resmål som är populära bland finländarna har åter skapat nyhetsrubriker. Förra året ersattes utifrån LokalTapiolas resenärförsäkringar under 200 reseavbrott, annulleringar av resa eller förseningar från resa på grund av naturkatastrofer. Ersättning förutsätter att orsaken till avbrottet uppstår först efter att resan börjat.

En mamma och hennes son sitter med sitt bagage i väntsalen på flygfältet. En pojke lutar mot sin mamma och sover.

På grund av klimatförändringar blir extrema väderhändelser och varmare vintrar allt vanligare, vilket påverkar de flesta finländares resvanor. Det framgår av LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Nästan en fjärdedel av de svarande (23 procent) berättade att de reser mindre och en femtedel (19 procent) att de flyger mindre. Sjutton procent sade att de försöker planera sin resa så att den sker före eller efter den hetaste säsongen i resmålet.

Enkäten som gjordes av undersökningsföretaget Verian besvarades av 1 053 personer*.

Hetta och markbränder i resmål som är populära bland finländarna har åter skapat nyhetsrubriker under sommaren. I till exempel Grekland var juni den hetaste på länge och Finlands utrikesministerium varnar resenärerna för höga temperaturer och risken för markbränder i landet. I början av juli evakuerades finländska resenärer på grund av markbränderna på Kos.

Situationen var svår också för ett år sedan: I södra Europa mätte man förra sommaren ett rekordantal dagar med extrem värmebelastning då det kändes som att temperaturen var över 46 grader celsius. Enligt den europeiska klimatrapporten noterade Grekland den största markbranden någonsin i Europa, en markbrand som täckte cirka 96 000 hektar.

Enligt en undersökning som gavs ut förra året kan de sydliga kustområdena i Europa gå miste om nästan en tiondel av sina sommarturister på grund av klimatuppvärmningen. Efterfrågan på resor i juli förväntas minska i hela Europa.

Enligt Kirsi Katainen som är utvecklingschef för reseförsäkringar vid LokalTapiola är det bra att en relativt stor andel av finländarna är medvetna om riskerna extrema väderhändelser för med sig samt beaktar dem när de planerar sina resor.

– Före du bokar resan är det bra att fundera på vilken typ av resa du vill ha och om du är beredd att resa till en plats där temperaturen kan vara hög och risken för exempelvis markbränder stor.

Av de som svarande på enkäten Vardagsgranskning sade 24 procent att de i sommar planerar att använda pengar på utlandsresor och 47 procent att de planerar att använda pengar på inrikesresor.

LokalTapiolas resenärförsäkring inkluderar reseavbrottsskydd i en krissituation, till exempel vid vissa naturkatastrofer. Om det till exempel uppstår en markbrand på en semesterort vid Medelhavet, kan krisskyddet ersätta extra kostnader för resan hem eller boende på närmaste trygga plats, om Finlands utrikesministerium eller en annan myndighet som nämns i försäkringsvillkoren rekommenderar att man lämnar området. Maximiersättningen är 2 000 euro per resa och försäkrad.

Enligt ersättningsdata om LokalTapiolas resenärförsäkring ersattes förra året mer än hundra reseavbrott, annulleringar av resa eller förseningar från resa på grund av naturkatastrofer. Ersättning förutsätter att orsaken till avbrottet uppstår först efter att resan börjat, säger ersättningsspecialist Sari Laakso vid LokalTapiola.

– Precis före du reser lönar det sig att kontrollera läget i resmålet och vid behov ta reda på om det går att byta resmål eller skjuta upp resan. Det lönar sig även att kontrollera att resenärförsäkringen gäller och vad den ersätter om till exempel en markbrand som uppstått under resan gör att resan måste avbrytas.

Av de som svarade på enkäten Vardagsgranskning sade 61 procent att de kontrollerar före resan att reseförsäkringen gäller och att skyddet är tillräckligt för det egna behovet. Dessutom kontrollerar 32 procent riskerna och farorna i resmålet i förväg.

Att falla var den vanligaste personskadan under resor förra sommaren

När du reser i varmt väder ska du dricka tillräckligt med vatten och skydda dig mot solen.

– Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet när du reser i Europa. Kortet hjälper dig att enkelt få första hjälpen och vård ifall det behövs. Kortet ersätter dock inte resenärförsäkringen eftersom resenärförsäkringen ger ett betydligt större skydd, säger Sari Laakso.

I sommar ordnas det många sportevenemang i Europa, exempelvis OS i Paris, vilka är populära resmål. Den internationella assistansorganisationen SOS International uppskattade på våren att evenemangen kan skapa tryck på städerna och resmålen i Europa under sommarsäsongen som redan i sig är hektisk.

Förra sommaren var den vanligaste personskadan som ersattes utifrån LokalTapiolas resenärförsäkringar att någon fallit och skadat sig. Övriga vanliga skador var influensa, eksem, magsjukdomar och olika inflammationer.

– Bekanta skador kan undvikas med bekanta metoder: Genom att tvätta händerna ordentligt och vara noggrann med vad du äter och dricker. Om du har medicinering, ska du se till att ta med tillräckligt med medicin på resan. Packa medicinerna inklusive recepten i handbagaget så att du kan ta medicinerna även om din kappsäck försvinner eller kommer fram till resmålet senare än dig, säger Laakso.

* Enkäten som gjordes av undersökningsföretaget Verian besvarades av 1 053 personer 26.4–2.5.2024. De svarande representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Felmarginalen för resultaten är cirka + 3,1 procentenheter.

Fem tips när du reser:

  • Tvätta händerna ordentligt. Tvätta händerna med tvål och vatten och använd handsprit.

  • Var noggrann med vad du äter och dricker, särskilt om du reser i områden där risken för diarré är hög.

  • Förbered dig på risker i resmålet. Institutet för hälsa och välfärds Resenärens hälsoguide innehåller landspecifika rekommendationer på hur du kan förbereda dig, till exempel information om vaccinationsbehov och hälsorisker i resmålet. Kom ihåg att ta med dig det europeiska sjukvårdskortet när du reser i Europa.

  • Kontrollera att dina försäkringar gäller och att försäkringsskyddet är lämpligt för resan. För till exempel klättringsgrenar behöver du tilläggsskydd. Om du blir plötsligt sjuk eller råkar ut för en skada under en utrikesresa, kan du som kund i LokalTapiola ringa larmtjänsten på +358 800 0 4531.

  • Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan när du reser utomlands och särskilt om du reser i riskfyllda områden. Då kan de finska myndigheterna vid behov hjälpa dig i exempelvis en krissituation. Läs mer om reseanmälan på utrikesministeriets sidor.