Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk 30.4.2024

Skogsskador upptäcks på våren – insekt- och svampskador har spridit sig allt längre norrut

På fem år har mängden insektskador och ersättningsutgiften femfaldigats En skogsägare har under vårens granskningsbesök skäl att vid sidan av insektskador också granska eventuella skador till följd av snö, harar, sorkar och klövdjur.

Skogsskadorna till följd av insekter och svampar har ökat under de senaste åren och förekommer allt längre norrut. – De mest drabbade områdena är Sydöstra Finland och Södra Finland men det finns omfattande skadeområden även i Mellersta Finland. Man kan inte längre låta sig invaggas i tron att det bara skulle vara ett problem för Södra Finland, säger chefspecialist inom skogsbruk Marika Makkonen från LokalTapiola.

Till LokalTapiola anmäldes 350 stycken insektskador år 2021 och ersättningsutgiften var 1,2 miljoner euro. År 2022 var antalet skador 650 och ersättningsutgiften var redan 1,9 miljoner euro.

– År 2023 kan vi överskrida ersättningsutgiften för år 2022. Skogsägarna anmäler skador för fjolåret ännu under våren och sommaren, berättar specialist Anu Kemppainen.

Riskområdena kan kontrolleras på kartan som Skogscentralen upprätthåller.

Granbarkborrarnas svärmning börjar

Våren har framskridit långsamt i år. Nu när snön har smält är det bra att granska trädbeståndets skick i samband med att man besöker skogen på våren.

– Granar som torkat ut stående kan vara ett tecken på granbarkborreskador. Om det på trädstammar, som ser friska ut, syns små hål eller barken redan har lossnat och där under syns parallella gångar på stammen samt gångar som går åt skilda håll, vilka grävts av larver, kan man vara säker på att granbarkborren slagit till, säger Makkonen.

De redan döda träden orsakar inte längre tilläggsskador men ifall skadan har spridit sig till granar som ännu är levande, finns det skäl att agera snabbt.

– Skogsspecialisten kan konstatera om skadan har spridits varvid det är skäl att avverka träden och transportera bort dem från skogen före en ny generation av granbarkborrar börjar svärma.

Svärmningen börjar senast då lufttemperaturen stiger till +18 grader och jordmånen uppnår en temperatur på +9 grader.

Behov av kompletterande plantering?

Under samma granskningsbesök är det också bra att granska eventuella skador till följd av snö, harar, sorkar och klövdjur. Växlingar mellan köld- och blidväder har under den gångna vintern ökat snölasten och prövat skogarna.

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) uppföljningar finns det stora skillnader i storkbestånden på olika håll i landet. I höjden av Uleåborg-Kajanaland är storkbestånden starka redan för andra året i rad.

– Om skador har uppkommit, lönar det sig att kontakta det egna försäkringsbolaget eller om det gäller skador till följd av hjortdjur Finlands skogscentral och bedöma eventuellt behov av kompletterande planteringar så att plantbeståndet inte blir för glest.

Specialisterna påminner alla om att regelbundna granskningsbesök är viktiga så att man snabbt kan ta itu med korrigerande åtgärder. Våren eller försommaren är bästa tiden för att granska uppväxta grandungar eftersom då är skalbaggarna ännu in i trädet.

– Resekostnaderna för besöken kan dras av i skogsbeskattningen och det lönar sig att anmäla kostnaden även om man inte skulle ha några inkomster för skogsbruk för året i fråga, påminner Makkonen.

Såhär kan du förebygga och minska på skogsskador till följd av skadeinsekter
  • Följ aktivt situationen i din skog, så att eventuella skador inte hinner sprida sig.

  • Röj undan fallna träd så fort som möjligt efter en storm.

  • Plantera förädlade plantor, undvik grandungar och gynna blandskogar.

  • I samband med avverkning ska du se till att det inte bildas granskogsbryn som är utsatta för gassande sol.

  • Lämna lövträd bland granar. Begär vid behov hjälp av en skogsspecialist för planering av skogsvård och avverkningar.

  • Om du äger skog som du inte själv hinner sköta till exempel på grund av långa avstånd, överväg att ansluta din skog till samfälld skog , där en specialist sköter skogsvården för dig.

Läs mer om skogsskador och anmäl en skada