Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet8.12.2023

Fettbränder orsakar de största skadorna i köket – elden kan komma lös när du steker biff eller fisk

En fettbrand är en av de största brandriskerna vid matlagning. Fett fattar lätt eld och brinner kraftigt vilket kan orsaka stora skador. Det här framkommer i den färska undersökningen som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland gjort om brandskador LokalTapiola ersatt. Fettbränder uppstår sällan vid fritering utan ofta är orsaken till exempel att smöret börjar brinna i stekpannan eller kastrullen.

Henkilö kaataa öljyä hellalla olevalle paistinpannulle.

När elden kommer lös vid matlagning är det ofta brinnande fett som är orsaken. Det är även ofta fettbränder som ligger bakom de största brandskadorna i köket. Enligt den färska undersökningen som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) gjort, orsakar brinnande fett de största kostnaderna när det gäller spisbränder. I undersökningen granskade man brandskador LokalTapiola ersatt åren 2017–2020.

– Olja, smör eller margarin kan fatta eld förvånansvärt lätt och fettbränder avger massor av värme. En brand som börjar snabbt och kraftigt kan sprida sig till exempel till textilier, köksskåp och spisfläkten. Brinnande fett kan även stänka och elden sprida sig den vägen. I de här situationerna är det ytterst viktigt att börja primärsläckningen och kväva elden genast, berättar forskare Laura Kuurne vid SPEK.

I undersökningen granskades bränder som har att göra med spisen. Skadeersättningarna för fettbränder var i genomsnitt cirka 16 000 euro. Om elden sprider sig till många platser i byggnaden kan den orsaka skador för över hundratusen euro. I spisbränder där branden börjat av en annan orsak än fett var de genomsnittliga kostnaderna åtminstone hälften mindre än i fettbränder.

– Pengar betyder förstås ingenting jämfört med personskador eller den förlorade säkerhetskänslan men undersökningen ger dock en bild av riskerna med fettbränder. Utöver köket kan fettbränder uppstå på terrassen när du grillar eller använder rökugn. Det är alltså alltid bra att ha primärsläckningsredskap nära till hands när du lagar mat, säger ersättningsdirektör Antti Määttänen vid LokalTapiola Pirkanmaa.

Var försiktig vid flottyrkokning men även när du steker biff och bakar

Enligt undersökningen är fettbränder den tredje vanligaste brandorsaken när det gäller spisbränder. De två andra vanligaste brandorsakerna är saker på spisen som inte hör hemma där och mat som lämnas oövervakad på spisen. Bränder som börjar från spisen är den vanligaste brandorsaken i köket.

Läs mer: Ny information om de vanligaste bränderna i hemmen – inte bara maten, utan även kaffekokare och mikrolock orsakar bränder

En allmän uppfattning är att fettet kan fatta eld vid fritering eller när stora mängder olja används vid flottyrkokning. Experterna tror dock att det ofta är mindre mängder fett som orsakar fettbränder i hemmet. Det är även troligt att de flesta är mer medvetna om brandrisken när de flottyrkokar munkar eller friterar fransk potatis.

– En brand kan till exempel börja när du steker kött eller fisk i smör i en stekpanna eller när du smälter margarin i en kastrull för att använda till degen. En typisk situation är att något avbryter matlagningen och stjäl kockens uppmärksamhet, varvid fettet i stekpannan överhettas och slutligen fattar eld. Det kan till exempel vara telefonen eller dörrklockan som ringer eller ett barn som behöver uppmärksamhet, säger Kuurne.

Vid flottyrkokning finns det dock en större risk att skadorna blir omfattande.

– En kastrull full med olja kan brinna i över tjugo minuter och då finns det gott om tid för elden att sprida sig till närliggande konstruktioner. Om en kraftig brand till exempel antänder fettet som samlats i spisfläkten eller rökgången kan den snabbt sprida sig till takkonstruktionerna, säger Määttänen.

Snabbhet och förberedelser är till hjälp om fettet börjar brinna

En fettbrand som uppstår snabbt kan komma som en chock om du inte är förberedd. Du ska inte heller försöka släcka branden om det är för sent att göra det tryggt. Det finns dock många primärsläckningsmetoder för att släcka en fettbrand.

– Du kan till exempel kväva elden med ett torrt kastrullock eller locket till stekpannan eller med en brandfilt. Ha alltså både lock och brandfilt nära till hands i köket. När du friterar är det särskilt viktigt att locket passar till kastrullen så att du vid behov kan hindra elden från att få syre. Det är även viktigt att locket är torrt när du släcker, säger Määttänen.

Forskare Kuurne påminner om risken med vatten och brinnande fett:

– Använd aldrig vatten för att släcka fettbränder eftersom du då kan få allvarliga brandskador och branden kan sprida sig. Vatten som kommer i kontakt med brinnande fett förångas mycket snabbt och då kan innehållet i kastrullen sprida sig explosionsartat. Redan en liten skvätt vatten i hett fett kan orsaka brandskador.

Om fettet börjar brinna när du lagar mat är det bäst att försöka kväva elden på plats och ställe med lämplig släckutrustning. Att flytta kärlet kan orsaka skador. Försök även att stänga spisen och spisfläkten så snabbt som möjligt.

Kom ihåg det här när du använder fett till matlagning

  • Håll ett öga på maten.

  • Ha primärsläckningsredskap nära till hands: ett torrt kastrullock, brandfilt, handbrandsläckare. Öva på att använda primärsläckningsredskapen.

  • Följ instruktionerna när du flottyrkokar. Låt inte oljan bli över 200 grader. Använd olja som tål bra upphettning.

  • Rengör spisfläkten regelbundet och byt filter vid behov.

  • Om du gillar att fritera kan du överväga att använda en fritös.

  • Se till att det finns en fungerande brandvarnare i bostaden.

Läs undersökningsrapporten (på finska): Liesipalot vakuutusyhtiölle tehtyjen vahinkoilmoitusten näkökulmasta.

I undersökningen analyserades skadeanmälningar som gjorts till LokalTapiola utifrån hem- och företagsförsäkringar åren 2017–2020. Anmälningarna jämfördes med olycksfallsdata i räddningsväsendets databas PRONTO under samma tid. LokalTapiola finansierade undersökningen eftersom bolaget vill hjälpa till att förebygga bränder och farliga situationer i hemmen.