Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv4.6.2024

Enkät: Antalet personer som distansarbetar heltid är fler än antalet invånare i Esbo – ”Ingen kommer bara för grötens skull om lokalerna är dåliga”

Nuförtiden planerar arbetsgivarna lokalerna noggrannare än före distansarbetsboomen, säger uthyrningschef Karoliina Turppo vid LokalTapiola. Enligt enkäten skulle en kortare arbetsresa och trevligare arbetsmiljö eventuellt få distansarbetarna att återvända till kontoret.

Kvinnan sitter på en fönsterbräda och använder en bärbar dator.

Fjorton procent av finländarna som är i arbetslivet säger att de distansarbetar alltid eller nästan alltid. Det framgår ur LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning som genomfördes av undersökningsföretaget Verian (tidigare Kantar Public)*. Enligt enkäten distansarbetar hälften av de som är i arbetslivet minst en dag i veckan. Två av fem (39 %) har inte möjlighet att distansarbeta och var tionde (10 %) väljer att inte distansarbeta trots att de har möjlighet att göra det.

– Enligt enkäten är antalet personer som distansarbetar heltid fler än antalet esbobor. Antalet personer som distansarbetar minst en dag i veckan är fler än antalet invånare i Helsingfors, Esbo och Vanda sammanlagt. Det här är ganska stora siffror, säger uthyrningschef Karoliina Turppo vid LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning.

Hur många dagar per vecka distansarbetar du i genomsnitt?

Cirkeldiagram över resultaten från LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Frågan: "Hur många dagar per vecka distansarbetar du i genomsnitt?"
Frågan ställdes till de som är i arbetslivet. n=445

Enligt Statistikcentralens och Eurostats uppgifter hör Finland till toppen i Europa när det gäller distansarbete. År 2022 var antalet personer som distansarbetar hälften av sin arbetstid över 2,5 gånger fler än genomsnittet i EU. Efter coronapandemin har distansarbetets popularitet inte minskat lika snabbt i Finland som i EU-länderna i genomsnitt.

”Många kontor lever ännu i det förflutna”

Turppo har följt marknaden för kontorslokaler i huvudstadsregionen i över tio år. Många arbetsgivare kämpar med att lokalerna inte utnyttjas till fullo men uthyrningschefen ser även positiva saker i distansarbetsboomen. Enligt Turppo har marknaden för kontorslokaler redan länge behövt en omruskning.

– Tidigare placerades anställda vid ett skrivbord utan att man desto mer funderade på vad de tycker om platsen där de utför sitt arbete. Nuförtiden funderar arbetsgivarna noggrant på hur lokalerna ska se ut och fungera. Man nöjer sig inte längre med bulklösningar, utan prioriterar ändamålsenliga lokaler som tillgodoser de anställdas behov. För ägarna av lokalerna betyder det här nöjdare kunder och längre hyresförhållanden.

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning ombads distansarbetarna att välja vilka saker som skulle få dem att distansarbeta mindre. En sådan sak var särskilt en kortare arbetsresa (29 procent av de svarande).

– Det viktigaste är inte läget utan tillgängligheten. Med vissa kunder har vi åskådliggjort det genom att räkna ”arbetsresezoner” i vilka de anställda indelas utifrån tiden som går åt till arbetsresan. Att till exempel veta hur många anställda som har en arbetsresa på under en halv timme till kontoret hjälper arbetsgivaren att jämföra olika alternativ, säger uthyrningschefen.

Vilken sak eller vilka saker skulle få dig att distansarbeta mindre?

Stapeldiagram över resultaten från LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Frågan: "Vilken sak eller vilka saker skulle få dig att distansarbeta mindre?"
Frågan ställdes till de som distansarbetar. n=221

Över en femtedel av de svarande (22 procent) önskade en trevligare arbetsmiljö, till exempel en miljö som inte är så bullrig.

– Arbetsformerna har ändrat men många lokaler lever fortfarande i det förflutna. Distansmöten i ett öppet kontorslandskap blir ofta ett möte för alla i landskapet. Telefonkiosker, mobila konstruktioner och akustikplattor går nu åt som smör i solsken, säger Turppo.

Även negativa saker, till exempel att distansarbetet är till skada för karriären eller löneutvecklingen eller för arbetsprestationen, betonades i enkäten. Aderton procent sade att de skulle distansarbeta mindre endast om arbetsgivaren kräver det.

– Personligen skulle jag inte kräva utan i stället betona de bästa sidorna av närarbete, det vill säga den sociala gemenskapen, teamarbetet och tydliga gränser mellan arbete och fritid, säger uthyrningschefen.

Extra tjänster, till exempel gratis frukost på arbetsplatsen, skulle få en femtedel (19 procent) av de svarande att distansarbeta mindre. Enligt Turppo är tjänster är ett bra tillägg så länge de grundläggande sakerna är i ordning.

– Här lönar det sig att fundera på fastighetens läge. Om det finns mycket extra tjänster i omgivningen, till exempel ett köpcentrum eller möjligheter till fritidsaktiviteter, behöver det inte finnas ett så stort utbud på tjänster i fastigheten – och vice versa. I vilket fall som helst så måste de grundläggande sakerna vara i ordning. Ingen kommer bara för grötens skull om lokalerna är dåliga.

Uthyrningschefens tre frågor till arbetsgivarna – tänk på de här sakerna när du planerar arbetslokalerna:

  1. 1.

    Vilken typ av lokal stöder verksamheten? Många har bråttom att titta på utbudet när de märkt att det finns ett behov att skaffa lokaler. Turppos råd är dock att skynda långsamt: en lokal är så mycket mer än golv, väggar och tak. En välplanerad lokal stöder företagets verksamhet och hjälper det att uppnå målen.

  2. 2.

    I vilken riktning vill du styra kulturen i organisationen? Behövs det fler kreativa idéer? Ska organisationsmodellen uppdateras? Om ramarna inte stöder målen, är det mycket svårare att förändra kulturen, påminner uthyrningschefen.

  3. 3.

    Vad har de anställda för önskemål och vad behöver de? Man antog och frågade inte – det är en vanlig orsak till att renoveringar av lokaler misslyckas, säger Karoliina Turppo. Ofta är visionerna stora när lokalerna renoveras och ledningen har kanske inte alltid så bra insikt vad som krävs av lokalerna för att de ska vara fungerande i verkligheten. Om du inte vet, lönar det sig att fråga, säger Turppo. När de anställda har en möjlighet att påverka slutresultatet, tar de vanligtvis bättre emot förändringen.

*) LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av 1 092 finländare 12–19.1.2024. Enkäten gjordes av undersökningsbolaget Verian (tidigare Kantar Public).

De svarande representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Intervjuerna gjordes i Kantar Forum. Felmarginalen för resultaten är cirka + 3,0 procentenheter.

Hur många dagar per vecka distansarbetar du i genomsnitt? (%), n=445

Cirka en dag per vecka 7
Cirka två dagar per vecka 10
Cirka tre dagar per vecka 12
Cirka fyra dagar per vecka 7
Jag distansarbetar nästan alltid eller alltid 14
Jag distansarbetar inte eller endast sällan, även om jag har möjlighet att göra det 10
Jag har inte möjlighet att distansarbeta 39
Jag vet inte/jag vill inte berätta 1

Frågan ställdes till de som är i arbetslivet.

Vilken sak eller vilka saker skulle få dig att distansarbeta mindre? (%), n=221

Kortare arbetsresa 29
Trevligare arbetsmiljö, till exempel mindre buller 22
Om jag upplever att distansarbetet är till skada för min karriär eller löneutveckling 21
Om jag upplever att distansarbetet försämrar min arbetsprestation 21
Extra tjänster, till exempel gratis frukost på arbetsplatsen 19
Jag skulle distansarbeta mindre än för närvarande endast om arbetsgivaren kräver det 18 Bättre tillgång till arbetsplatsen, till exempel bra parkeringsmöjligheter eller kollektivtrafik 14
Om jag upplever att distansarbetet försämrar känslan av samhörighet med arbetsplatsen 13
Jag skulle inte distansarbeta mindre än nu även om min arbetsgivare kräver det, utan skulle då leta efter en ny arbetsgivare 11
Bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen 9
Bättre tjänster, till exempel en lunchrestaurang eller ett gym på arbetsplatsen 9
Bättre läge, till exempel att arbetsplatsen är i centrum eller nära tjänster 9
Jag vet inte/jag vill inte berätta 6

Frågan ställdes till de som distansarbetar.