Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet3.4.2024

Dataskyddsbeskrivningen för LokalTapiola-gruppens kundregister och delen om dataskyddsinformation som finns på webbsidorna har uppdaterats

I dataskyddsbeskrivningen redogörs för vilka personuppgifter som lagras i kundregistret, för vilka ändamål uppgifterna används, hur uppgifterna skyddas och varifrån den registrerade kan få ytterligare information om sina personuppgifter. Delen om dataskyddsinformation som finns på webbsidorna berättar om behandlingen av personuppgifter i LokalTapiola-gruppen på ett allmänt plan.

Vi har uppdaterat både dataskyddsbeskrivningen och dataskyddsdelen på webbsidorna vad gäller till vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder vi behandlar personuppgifter samt till vem vi lämnar ut uppgifter. Vi har även i dataskyddsdelen på våra webbsidor lagt till ett avsnitt om riktad onlinemarknadsföring och om gemensamma personuppgiftsansvariga i samband med onlinemarknadsföring.

Här kan du bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen och dataskyddsdelen som finns på våra webbsidor.