Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet26.6.2024

Åtta robusta skyddscontainrar för räddningspersonalen levereras från Finland till Ukraina

Åtta robusta och mobila containrar för räddningspersonalen levereras från Finland till Ukraina. Containrarna som bolagen i LokalTapiola-gruppen donerat är splitterskyddade och de första av dem lämnar Finland 26.6. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) koordinerar beställningen av containrarna. Containrarna levereras till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism med stöd av inrikesministeriet.

Suojakontit Ukrainaan

Containrarna som levereras till räddningsväsendet i Ukraina är specialutrustade tillfälliga skyddsrum för räddningspersonalen att bo och söka skydd i när de arbetar vid fronten. Den första leveransen består av två containrar. De sex återstående containrarna levereras till Ukraina efter sommaren.

– Med skyddscontainrarna vill vi tillgodose det lokala behovet i det långa kriget i vilket räddningsväsendet har en central roll. Räddningspersonalen har bland annat till uppgift att släcka bränder som de ständiga attackerna orsakar, rädda människor ur ruiner och röja minor, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

Ukraina har ett skrikande behov av infrastruktur för räddningsväsendet eftersom räddningsväsendet lidit stora materiella skador och förlorat brandstationer i många områden på grund av Rysslands attacker.

– Rysslands anfallskrig i Ukraina har nu pågått i över två år. Ukrainarna behöver fortfarande vår hjälp för att försvara deras land och samtidigt friheten och värderingarna i den demokratiska världen. I LokalTapiola har vi aktivt funderat på olika sätt att stöda Ukraina. Tillsammans med de finländska myndigheterna och en pålitlig samarbetspartner hittade vi ett konkret sätt att hjälpa och stöda räddningspersonalen i Ukraina i deras tunga uppgift, säger Koponen.

Under Rysslands anfallskrig har över 90 räddare dött och över 350 sårats. Efter år 2022 har 400 brandstationer blivit förstörda i Ukraina.

– För att ukrainarna ska överleva är det kritiskt att de får hjälp. Att understöda räddningsväsendet är ett viktigt och konkret sätt att lindra civilbefolkningens lidande i Ukraina. Som vi kan se på bilderna i dagstidningarna så har räddningsväsendet en oerhört viktig roll i kriser och krig, säger verkställande direktör Marko Hasari vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Det är det finländska familjeföretaget Nokian metallirakenne som tillverkar containrarna. Finska utrikesministeriet har tidigare levererat tio likadana containers till Ukraina och de används hela tiden av det ukrainska räddningsväsendet. En container är värd cirka 100 000 €.

Även andra företag kan göra donationer till Ukraina. Via EU:s civilskyddsmekanism kan Ukraina be andra länder om donationer som Ukraina är i stort behov av. Donationerna levereras till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. Inrikesministeriet koordinerar civilskyddsmekanismens verksamhet i Finland.