Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Ekonomi 6.5.2024

Arvsskatten blir lätt tiotusentals euro – var tionde är tvungen att ta lån

Vain harva varautuu perintöveroon vakuutuksella, selviää LähiTapiolan kyselystä. Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa perintö koostuu kiinteästä omaisuudesta, jota ei voi myydä tai joka ei käy kaupaksi.

Hälften av finländarna har fått eller tror att de ska få ett arv som det ska betalas arvsskatt på. Detta framgår av LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning som besvarades av 1 092 finländare och den genomfördes av bolaget Verian (tidigare Kantar Public). * Arvsskatt betalas i Finland på en arvsandel som är 20 000 euro eller mer.

Vanligaste sättet att betala arvsskatt är att använda dödsboets besparingar (35 procent av respondenterna) eller arvingens besparingar (34 procent av respondenterna). Var femte respondent (20 procent) sålde eller har för avsikt att sälja egendom i dödsboet och nästan var tionde (8 procent) tog eller tar lån. Fyra procent svarade att de har sålt eller tänker sälja sin egen egendom.

– Man slipper ofta att låna pengar eller att sälja sin egen egendom genom att realisera den ärvda egendomen för att betala arvsskatten. Men slutresultatet kan bli ganska förfärligt ur arvingens synvinkel om arvet av en eller annan orsak inte kan säljas, säger Veera Lammi direktör hos LokalTapiola Livbolaget när hon begrundar resultatet av enkäten.

Arvsskatt betalas på ett arv som är 20 000 euro eller mer. Har du fått ett sådant arv som du har betalat arvsskatt på eller är det sannolikt att du i framtiden får ett arv som du ska betala arvsskatt på? (%), ca=1 092

Diagram över svarsfördelningen i LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Frågan: "Har du fått ett sådant arv som du har betalat arvsskatt på eller är det sannolikt att du i framtiden får ett arv som du ska betala arvsskatt på?"

En situation är särskilt knivig

Lammi berättar att de situationer, där änkan/änklingen med besittningsrätt bor kvar i dödsboets bostad, är särskilt svåra ur skattesynpunkt.

– Om till exempel en av föräldrarna avlider och den enda egendomen som ärvs är föräldrarnas gemensamma bostad, får det vuxna barnet arvsskatt att betala men inga medel att betala den med. Bostaden kan inte säljas utan lov av änkan/änklingen och situationen kan vara sådan i många år eller decennier. I sådana fall kan arvingen i värsta fall bli tvungen att sälja egen egendom eller att skuldsätta sig.

Arvsskattereformen som trädde i kraft vid årsskiftet ändrade praxisen kring utsökning av arvsskatt. Före reformen gick skatten till utsökning inom två år efter första förfallodagen. Nu är tiden tio år. En dröjsmålsränta som i år är 7,5 procent löper dock på obetalda rater.

– Även om reformen möjliggör en längre betalningstid för betalning av arvsskatt än tidigare, är det nog sällan lönsamt att använda den på grund av den höga räntan, konstaterar Lammi.

Arvsskatt kan ge en faktura på tiotusen euro – 12 procent har inte förberett sig

Utöver med besparingar och banklån kan du även förbereda dig på arvsskatt med en placerings- eller livförsäkring. I LokalTapiolas enkät svarade bara åtta procent av arvtagarna att arvlåtaren hade eller har någon av dessa försäkringar.

– Inom livförsäkring kan arvingen använda ersättningen fritt på önskat sätt, till exempel för betalning av arvsskatter. Traditionella livförsäkringar har stadigt ökat i popularitet, delvis just av denna orsak.

Hur täckte du kostnaderna för arvsskatten eller hur tänker du täcka kostnaderna för framtida arvsskatt?

Diagram över svarsfördelningen i LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Frågan: "Hur täckte du kostnaderna för arvsskatten eller hur tänker du täcka kostnaderna för framtida arvsskatt?"
Frågan ställdes till de som fått eller tror att de får ett arv som de ska betala arvsskatt på.

I enkäten svarade 12 procent av arvtagarna att de inte har förberett sig på kostnaderna för arvsskatten. Lammi uppmanar alla att förbereda sig, särskilt om man är ensam om att ärva egendom. Av LokalTapiola Livbolagets exempelberäkning framgår att i sådana fall kan arvsskatten lätt bli tiotusentals euro.

– Det lönar sig att fundera på alternativen för betalning av arvsskatt i förväg och bedöma beloppet av framtida skatter. Finns det egendom i dödsboet som går att sälja – och till vilket pris? Och om sådan finns, vill du avyttra den? Det lönar sig att diskutera dessa saker i förväg, även om de är svåra. När situationen blir aktuell, finns det säkert andra saker att tänka på.