Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
12.12.2023

Den nya nättjänsten förbättrar de digitala tjänsterna för företagskunder

Den nya nättjänsten för företagskunder har lanserats i December. Kunden får tillgång till den nya nättjänsten genom att vid lämplig tidpunkt under det kommande halvåret ingå ett nytt avtal om nättjänster.

I den nya nättjänsten uppdateras i första skedet framsidan och användarhanteringen och hanteringen av fullmakter. Företagskunderna kan bland annat kontrollera sina företagsuppgifter, upprätthålla fullmakter som getts och kontrollera nya skaderapporter för arbetsolycksfalls- och arbetsförmågaförsäkringarna.

– Vår nya nättjänst gör det betydligt smidigare för kunderna att sköta ärenden på webben. Vi erbjuder nu allt mera heltäckande tjänster som skydd för företagsverksamheten och människorna både personligt, lokalt och digitalt, säger Veikko Salonen som är direktör för affärsverksamheten för företagskunder i LokalTapiola.

Ett lättanvänt verktyg för kontroll av skade- och ersättningsuppgifter

Den nya nättjänsten förverkligas stegvis och under en tid finns både den nya och gamla tjänsten i bruk. Möjligheten att logga in i den gamla nättjänsten för företag kommer att stängas efter övergångsperioden våren 2024.

– Den nya nättjänsten skapar helt nya möjligheter för oss att utveckla innehållet och funktionerna genom responsen från våra kunder. Kunderna har deltagit omfattande i utvecklingsarbetet och kommer att göra det även i fortsättningen. Det utvecklingsarbete som hittills gjorts, utgör grunden för den kommande förnyelsen av utbud och tjänster. Förnyelsen slutar absolut inte här, utan detta är det första steget, berättar projektets produktägare, ledande specialist Sanni Niskanen.

Kunden får i första skedet bland annat tillgång till ett lättanvänt Skaderapport -verktyg för kontroll av skade- och ersättningsuppgifter för arbetsolycksfalls- och arbetsförmågaförsäkring.

– Kunden behöver inte längre använda sig av Excel för att utnyttja data vi erbjuder, även om den möjligheten ännu finns kvar. Vi hämtar ett visuellt användargränssnitt för kundens användning tack vare vilket skade- och ersättningsuppgifterna kan analyseras med hjälp av flera olika klassificeringsvariabler såsom enligt skadetyp och omständighet, berättar utvecklingschef Marjo Hämäläinen.

Snabb kontakt till kundbetjäning via chatten

Den nya nättjänsten är trespråkig dvs. alla funktioner och allt innehåll finns tillgängligt på finska, svenska och engelska.

– Nytt är också chatten via vilken man får kontakt med vår kundtjänst, berättar Niskanen.

Uppgifter om försäkringar, ersättningar och fakturor hittas fortsättningsvis även i den gamla nättjänsten, till vilken kunden till exempel kan gå via snabblänkar på framsidan.

Allt nytt som kunden får i första skedet:

  • Ny framsida med nytt innehåll på tre språk (finska, svenska, engelska)

  • Ett nytt avtal om nättjänster som även nuvarande användare ska ingå

  • Ett nytt verktyg för hantering av användarrättigheter

  • Ett system för fullmakter som ges via nättjänsten, vilket kunden själv kan hantera.

  • Visuella skaderapporter för arbetsolycksfalls- och arbetsförmågaförsäkringar.

  • Chattstöd för webbtjänster

Ta den nya nätttjänsten i bruk