Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv28.9.2023

Hur locka och engagera kompetent arbetskraft? – Läs specialisternas fem tips

Inom många branscher är det arbetstagarens marknad idag : inom vissa branscher råder det direkt brist på yrkeskunnig personal och inom andra branscher är personalomsättningen hög. En hög personalomsättning är dyrt för organisationer. Hur kan man öka personalens nöjdhet och engagemang?

Enligt LokalTapiolas riskkartläggning av små och medelstora företag är tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och rekryteringsutmaningar de största personalriskerna som identifierades förra året. De ansågs vara en mycket betydande hotfaktor i cirka 60 % av organisationerna.

– Situationen på arbetsmarknaden är utmanande. Konkurrensen om experter hårdnar när arbetstagare går i pension och många företag kämpar nu för att behålla sina nyckelpersoner på lönelistan, säger Susa Nikula som är direktör med ansvar för människor och kultur i LokalTapiola.

För den yngre generationen är en lång arbetskarriär i ett företags tjänst inget egenvärde i sig, utan det är mer en regel än ett undantag att byta arbetsplats flera gånger under arbetskarriären.

– Det lönar sig inte ens att försöka nå noll omsättning, eftersom omsättningen alltid också ger nya värdefulla perspektiv och kunskaper. Men om dörren svänger onödigt ofta är det dags för arbetsgivaren att göra en självanalys, säger Nikula.

Nöjd personal är i nyckelroll med tanke på företagets framgång

Utgångspunkten för att engagera anställda är att försöka säkerställa att den nuvarande personalen trivs, är kompetenta och mår bra i arbetslivet. Engagemanget hindrar eller bromsar anställda från att överväga att byta arbetsplats. En nöjd personal är också benägen att engagera sig i företagets mål och göra sitt bästa för att förbättra arbetskvaliteten och produktiviteten.

Ett stort försäkringsbolag satsar mycket på att engagera personalen. Enligt Susa Nikula betonar LokalTapiolas nya personalstrategi högklassig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling. Bra personalförmåner är också ett kraftfullt sätt att engagera.

– Man kommer långt redan med grundläggande saker. Det viktigaste är att se till att det är bra stämning på jobbet, att arbetstagaren mår bra och att hen tycker att arbetet är meningsfullt och utvecklande. I LokalTapiola, såsom i många andra företag, finns många långsiktiga projekt och planer, så kontinuiteten hos de anställda är viktig för att dessa projekt ska lyckas, säger Nikula.

Den vanligaste orsaken till att byta arbetsplats hänför sig till arbetsgemenskapen inte till lönen

Det finns säkert lika många orsaker till att byta arbetsplats som det finns människor som byter arbetsplats. YTK Arbetslöshetskassan* utredde faktorer som påverkar de anställdas engagemang. Enligt en omfattande Jäsenpulssi-enkät som gjorts av YTK berättar 27 % av de som svarade på enkäten att de funderar på att byta arbetsplats. 14 procent av dessa anger som orsak att de inte är bundna till sin nuvarande arbetsplats.

Strävan efter bättre lön är sällan orsaken till att byta jobb, utan det beror ofta på värdekonflikter i anslutning till  chefsarbete, arbetskamrater eller alltför stor arbetsbörda.

– Det är vanligtvis inte lönen som är den främsta orsaken till att byta arbete, om den upplevs som rättvis och har  avtalats tydligt. Om lönen däremot upplevs otillräcklig, då är den en mera betydande  orsak till att byta arbetsplats, säger Ilona Kangas som är direktör för arbetslivstjänster i YTK.

Ännu idag finns det situationer där ett skriftligt arbetsavtal inte har gjorts. Sådana situationer kan orsaka betydande utmaningar för en anställd, vars rättigheter och förmåner kan vara svagare skyddade.

– Otydliga arbetsvillkor och bristfälliga avtal kan leda till  konflikter mellan arbetsgivaren och den anställda, vilket till och med kan leda till rättsliga tvister, säger Kangas.

Enligt Susa Nikula kan betydelsen av ett bra ledarskap inte betonas för mycket vid säkerställande av varaktigheten.

– Känslan av kontroll över arbetet, arbetsuppgifter i mänsklig storlek och ett bra chefsarbete är speciellt sådana och där spelar arbetsgivaren en stor roll. Dessutom har alla – både arbetsgivaren och anställda – en viktig roll vid skapandet av arbetsatmosfär. Det väsentliga är att vara en sådan medarbetare som man själv också skulle vilja möta i sin egen arbetsgemenskap, säger Nikula.

Specialisternas tips för att engagera anställda

1. Gör alltid ett noggrant definierat, skriftligt arbetsavtal: Detta hjälper till att förtydliga både arbetsgivarens och arbetstagarens förväntningar och ansvar.

2. Satsa på kvalitativ inskolning: Via inskolningsprocessen kan den nyanställda snabbt tillägna sig organisationens verksamhetssätt och få en produktiv roll.

3. Skapa en bra atmosfär på arbetsplatsen: En positiv atmosfär främjar personalens engagemang och effektivitet. Vilka metoder och praxisar i vardagen finns för att skapa en stimulerande och  sporrande arbetsmiljö?

4. Erbjud möjligheter till  kompetensutveckling: Kontinuerlig inlärning och yrkesmässig tillväxt utgör viktiga aspekter för engagemang.

5. Beakta den anställdes önskemål för att öka meningsfullheten och trivseln i arbetet: Individuella behov och förväntningar kan variera.


*Medlemmar i YTK Arbetslöshetskassan kan även ansluta sig till YTK Arbetsliv r.f., som är kund hos LokalTapiola och erbjuder sina medlemmar LokalTapiolas försäkringar.