Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi15.8.2023

LokalTapiola-gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2023: Resultatet och utbetalda ersättningar ökade – finländarnas riskmedvetenhet har ökat under undantagsåren

LokalTapiola-gruppens rörelse- och totalresultat utvecklades positivt under perioden januari–juni. Gruppens solvens är fortfarande stark. Under början av året betalade vi 450 miljoner euro skadeförsäkringsersättningar till våra ägarkunder (+13 %). Osäkerheten under de senaste åren har lett till att finländarna är mer benägna att förbereda sig på risker.

Nyckeltal 1–6/2023 (utfall 1–6/2022)

  • Premieinkomst för direkttecknad skadeförsäkring 884 miljoner €, +5,7 % (837 miljoner €)

  • Premieinkomst för risklivförsäkring 75 miljoner €, +6,3 % (71 miljoner €)

  • Nettoförsäljning inom sparande 123 miljoner € (-121 miljoner €)

  • Förvaltade tillgångar (brutto) 28,6 miljarder € (26,8 miljarder €)

  • Kundantal 1 613 000 (1 578 000)

  • Kundåterbäringar 72 miljoner € (68 miljoner €)

  • Totalkostnadsprocent för skadeförsäkring 98,7 (93,9), omkostnadsprocent 31,8 (30,4)

  • LokalTapiola-gruppens rörelseresultat 175 miljoner € (72 miljoner €)

  • LokalTapiola-gruppens totalresultat 255 miljoner € (-451 miljoner €)

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:

”Den första halvan av år 2023 präglades av inflation, högre räntor och kriget i Ukraina samt en återhämtning på placeringsmarknaderna som dock överskuggas av ett flertal riskfaktorer. Den allmänna osäkerheten har även märkts i LokalTapiola som ett ökat behov hos kunderna att prata om risker och att bedöma om försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande. Trots riskerna i verksamhetsmiljön har LokalTapiola-gruppens affärsverksamheter fortfarande utvecklats bra och vår mycket starka solvens har förbättrats ytterligare.

Även kundantalet har fortsatt att öka. Vårt mål är att enligt ägarstrategin erbjuda våra kunder den bästa betjäningen inom branschen personligen, lokalt och digitalt. Allt fler av våra kunder vill få betjäning på nätet och utöver vår lokala närvaro har vi satsat mycket på att utveckla olika lösningar för självbetjäning. Det ändrade kundbeteendet och fokuseringen på digitala tjänster är centrala delar i LokalTapiolas tillväxtstrategi. För att främja den här strategin köpte vi i mars majoriteten av Suomen Vahinkovakuutus Oy, även känd som POP Försäkring.

Våra ersättningskostnader har fortsatt att öka. Ökningen av ersättningskostnaderna beror på fler skador samt på den allmänna inflationen och på nedskärningarna av FPA-ersättningarna.

Den kraftiga kostnadsstegringen har försvagat finländarnas ekonomi under det pågående året men enligt flera enkäter som mäter konsumentbeteendet vill finländarna inte minska på sitt försäkringsskydd. LokalTapiola-gruppen har för sin del stött ägarkunderna med en så kundvänlig prissättning som möjligt.
Under början av året fortsatte vi med den omfattande produktuppdateringen inom skadeförsäkring. Tack vare personalens utmärkta arbete har kundnöjdheten fortsättningsvis varit bra och till och med lite bättre än normal när det gäller personliga kundmöten. I samband med produktuppdateringen gav vi under början av året cirka 50 000 kunder som kontaktade oss råd och hjälp ansikte mot ansikte eller per telefon. Uppdateringen orsakade en del extra operativa utgifter.

Efter flera krisår är finländarna allt mer benägna att förbereda sig på risker och trygga ekonomin. Det märks bland annat som en ökad efterfrågan på risklivförsäkringar. Social- och hälsovårdsreformen vid årsskiftet och köerna inom hälsovården som debatterats i offentligheten har gjort att efterfrågan på hälsoförsäkringar ökat. Människorna söker även trygghet för den egna ekonomin genom olika lösningar för sparande, till exempel genom att spara i fonder.

Enligt ett flertal enkäter upplever företagen att tillgången på arbetskraft är ett av de största hindren för tillväxt och utveckling. Företagskundernas behov att få arbetstagarna att stanna kvar i företaget och att få kompetent och professionell personal märks hos oss som till exempel en ökad efterfrågan på gruppensionsförsäkringar. Även försäljningen av företags- och livförsäkringar har ökat avsevärt vilket vår stora och starka försäljningsorganisation främjat på ett lyckat sätt.

Konjunkturnedgången i Finlands ekonomi under den andra halvan av förra året har i år vänt till en bättre återhämtning än förväntat. Det finns dock risk för en ny konjunkturnedgång under den andra halvan av det pågående året. Att inflationen avtar och lönerna stiger ökar dock tron på att konsumentefterfrågan förbättras.”

Här kan du läsa den kompletta halvårsrapporten och affärsverksamhetsspecifika uppgifter.