Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi15.8.2023

LokalTapiola Livbolags halvårsrapport 1.1–30.6.2023: LokalTapiola Livbolag startade en uppdatering av grundsystemet för att understöda sina strategiska mål.

LokalTapiola Livbolags rörelsevinst i januari–juni var 67 miljoner euro och totalresultat 79 miljoner euro. Solvensen var fortsättningsvis på en bra nivå.

Kommentarer av LokalTapiola Livbolags verkställande direktör Pasi Haarala:

”Räntenivån har stigit vilket har fortsättningsvis förstärkt Livbolagets ekonomiska ställning. En solid ekonomisk grund gör det möjligt att utveckla vår verksamhet för ägarkundernas bästa. Vi vill hjälpa våra kunder att förbereda sig på framtiden genom att utveckla våra produkter, processer och tjänster och vi har startat en uppdatering av vårt grundsystem för att stöda de här målen. Syftet med både systemuppdateringen och vår livstrygghetsstrategi är att skapa en utmärkt kundupplevelse för våra kunder. För att främja det här målet uppdaterade vi även våra ledarskapslöften. Ledarskapslöftena är chefernas gemensamma löfte om vad ett bra ledarskap och chefsarbete innebär i LokalTapiola. Resultatet från personalenkäten om ledarskapslöftena var ett av de bästa i bolagsgruppen.

I början av sommaren gjorde vi en väntad uppdatering när vi utvidgade vår digitala ansökningstjänst, som fått utmärkt respons från kunderna, att omfatta även riskförsäkringar för företag. Våra placeringskunder har å sin sida länge önskat en applikation för att följa med och hantera investeringarna. Vi uppfyllde nu önskemålet genom att lansera mobilapplikationen LokalTapiola Investeringar. I applikationen ser kunden alla sina investeringar och den omfattar alla tillämpliga investeringsprodukter, från pensionssparande till kapitalförvaltningsavtal.

Jag vill tacka våra kunder och personalen för en utmärkt början på året och för samarbetet! Vår personal är engagerad och professionell, vilket märks i att kunderna har förtroende för oss.”

LokalTapiola Livbolags rörelseresultat var 67 miljoner euro och totalresultat 79 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden var 315 procent. Om övergångsbestämmelserna för solvensberäkningen inte beaktas var kapitaltäckningsgraden 285 procent.

Premieinkomsten fortsatte att öka för risklivförsäkring och gruppensionsförsäkring. Den sammanlagda premieinkomsten minskade med 23 procent till 178 miljoner euro då premieinkomsten från sparande minskade. För risklivförsäkring ökade premieinkomsten med 6 procent och för gruppensionsförsäkring med 11 procent. Premieinkomsten för sparande minskade med 55 procent då kunderna valde att investera i direkta räntefonder i större utsträckning än tidigare år.

Marknadsledarskapet inom riskförsäkring har förstärkts tack vare en utmärkt försäljning inom riskförsäkring.

Här kan du läsa den kompletta halvårsrapporten