Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet7.7.2023

Dessa skador är dyra sommarplågor för värmepumpar

Sommaren kan vara en riskfylld tid för de populära luftvärmepumparna. Åskväder och läckage kan skada apparaten eller orsaka skador på tiotusentals euro på omgivningen. LokalTapiolas specialist ger rådet att dra ur väggkontakten för elapparater och att regelbundet rengöra luftvärmepumpar.

Luftvärmepumpens utedel på husets gård.

Sommaren är den tid då de populära luftvärmepumparna är som mest utsatta för skador. Enligt LokalTapiolas skadestatistik anmäls årligen under sommaren hundratals skador på luftvärmepumpar som är installerade i bostäder och fritidsbostäder.

Majoriteten av skadefallen som gäller luftvärmepumpar ansluter sig till olika delar i apparaten vilka går sönder. När anläggningen går sönder nämns ofta kompressorn som fel, vilken till följd av hård användning går sönder av en eller annan anledning. Att vissa delar i apparaten går sönder orsakar nödvändigtvis inte stora skador i euro.

En vanlig och dyr skada är däremot när luftvärmepumpen söndras av ett blixtnedslag. Blixtnedslag orsakar överspänning som omfattande söndrar apparatens komponenter och kretskort. Luftvärmepumpen är ofta bara en i mängden av elapparater som går sönder. Ett blixtnedslag söndrar ofta också många andra apparater.

– Skador som orsakas av blixtnedslag är vanligare i glesbygdsområden. I Finland finns det fortfarande gott om elledningar som går i elstolpar som är känsliga för blixtnedslag, även om en hel del ledningar har grävts ner under de senaste åren. Dessutom kan åskledaren vara otillräcklig i äldre egnahemshus. Ett blixtnedslag som slår ner i en elledning eller nära en byggnad orsakar i värsta fall en brand, men ofta söndrar den åtminstone alla apparater som är anslutna till elsystemet, såsom luftvärmepumpar, spisfläktar och nyare spisar, säger direktör Antti Määttänen hos LokalTapiola Pirkanmaa.

– Vid åskväder lönar det sig därför att dra ur väggkontakterna till alla elapparater. Fast installerade apparater är däremot mera problematiska. Detta syns i skador på luftvärmepumpar. I värsta fall har både utomhus- och inomhusenheten behövt förnyas helt.

Det är bra att skydda hemmet eller fritidsbostaden i fall av blixtnedslag. Moderna hus är oftast bra skyddade, men situationen kan vara annan i sommarstugan eller gamla hus. Att inte använda elapparater vid åskväder och dra ur väggkontakten, att ha överspänningsskydd för elapparater och tillräckliga åskledare är bra sätt att skydda elapparater från skador som orsakas av åska. När du lämnar ditt hem eller din fritidsbostad för en längre tid, lönar det sig att dra ur väggkontakterna till elapparaterna.

De största skadorna i euro orsakas dock av kondensvatten från luftvärmepumparna, vilket till exempel kan rinna in i byggnadens konstruktioner. När pumpen används för att kyla inomhusluften på sommaren kan vatten samlas i luftvärmepumpens inomhusenhet. Om kondensvattnet inte rinner ut som det ska, kan det orsaka omfattande skador i hemmet.

Enligt LokalTapiolas statistik orsakar kondensvatten från luftvärmepumpar tiotals vattenskador under sommaren. Att reparera byggnadskonstruktionerna orsakar stora skador i euro.

-Vid kylning av luft samlas vatten från luftfuktigheten i uppsamlingsbehållaren i luftvärmepumpens inomhusenhet, varifrån det är meningen att det ska rinna ut i avloppsröret till brunnen eller gården. Om röranslutningen gett efter eller röret stockat, börjar vatten rinna ut längs väggen eller in i konstruktionerna. På en vecka kan tiotals liter vatten rinna ut. Vid de största skadorna har man inte upptäckt läckaget på länge och skadeområdet har blivit omfattande. Det kan vara svårt att upptäcka ett mindre läckage. När du använder apparaten ska du alltid med jämna mellanrum kontrollera att vatten rinner ur avloppsröret. Ibland installeras även anläggningens inomhusenhet snett, så att det vatten som samlats i uppsamlingsbehållaren inte rinner in i avloppsröret utan istället rinner från den motsatta kanten över till väggen.


Kontrollera åtminstone följande saker i din luftvärmepump

  • Om det är möjligt dra ur väggkontakten till luftvärmepumpen vid åska.

  • Rengör filtren i inomhusenheten. Rekommendationen är att rengöra dem en gång per månad. Du kan använda dammsugare och skölja dem med vatten.

  • Filtren i inomhusenheten bör bytas då och då. Rekommendationen är med två års mellanrum.

  • Rengör regelbundet gallret i utomhusenheten. Skräp och grenar som fastnat i propellern kan skada anläggningen.

  • Se till att avloppsröret är rent så att kondensvattnet kan ta sig ut genom röret. Om röret har stockat, beställ genast service.